Nieuws

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

25 oktober 2022
Zie  Kamerbrief bij advies korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai vanggewas | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend. Zie: Overheid.nl | Consultatie Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten (internetconsultatie.nl) Op de lijst winterteelten zijn suikerbieten genoemd met de opmerking ‘alleen, late oogst’. Onduidelijk is wat dit concreet betekent en welke datum […]
Goud voor duurzame bietenteelt

Goud voor duurzame bietenteelt

20 oktober 2022
Na een uitvoerige audit onder bietentelers en bij Cosun Beet Company heeft Cosun wederom de hoogste status van duurzame bietenteelt behaald. Volgens de internationale standaard SAI (Sustainable Agricultural Initiative) is opnieuw de status 100% Goud afgegeven. Een belangrijk onderdeel voor deze waardering is het Unitip teeltregistratie- en adviesprogramma. Het SAI Goud-niveau draagt bij aan goede […]
Benut de gunstige omstandigheden voor verspreiden van Betacal

Benut de gunstige omstandigheden voor verspreiden van Betacal

13 oktober 2022
Er is Betacal flow (vloeibaar) en filter (vast) beschikbaar om tijdens de campagne uit te rijden. Bietentelers kunnen via het ledenportaal nog een (extra) bestelling plaatsen. Niet-bietentelers kunnen dit doen via www.cosunleden.nl/betacal De transportbedrijven benutten de huidige gunstige veldomstandigheden om Betacal te leveren en te verspreiden. Op het ledenportaal onder “taken” is door telers te raadplegen […]
Publiekscampagne Cosun

Publiekscampagne Cosun

07 oktober 2022
Vandaag start Cosun met een landelijke publiekscampagne ‘De toekomst is plant’. In Nederland gaan we aan een breed publiek vertellen: ‘Wij zijn Cosun’. Recent onderzoek wijst uit dat de zichtbaarheid en bekendheid van Cosun laag is. Meer bekendheid helpt bij het aantrekken van nieuwe Cosun talenten, bij het vinden van innovatiepartners en nieuwe klanten. Dit […]
Storing fabriek Vierverlaten vertraagt afname bieten

Storing fabriek Vierverlaten vertraagt afname bieten

04 oktober 2022
Door technische problemen met de stroomvoorziening is de fabriek Vierverlaten afgelopen weekend stil komen te liggen. Inmiddels is de productie weer opgestart. De komende dagen worden benut om terug op volle capaciteit te komen. De afname van bieten in het achterland van Vierverlaten loopt hierdoor vertraging op. De verwerking in fabriek in Dinteloord verloopt tot […]
Lichte daling suikergehalte in tweede campagneweek

Lichte daling suikergehalte in tweede campagneweek

29 september 2022
In de tweede week van de campagne zien we gemiddeld een lichte daling van het suikergehalte naar 16,2%. Dit komt deels doordat nu vanuit alle regio’s bieten aangevoerd zijn en deels door een combinatie van droogte gevolgd door veel neerslag. In het Zuidelijke deel van Nederland, waar meer neerslag is gevallen, is de gemiddelde daling van […]
De Akkerbouw Maakt Het

De Akkerbouw Maakt Het

28 september 2022
Wist je dat… het eten van aardappelen milieuvriendelijker is dan rijst of pasta? En dat suikerbietenpulp microplastics kan vervangen in shampoo? Deze en andere interessante feiten komen voorbij in de nieuwe campagne ‘De Akkerbouw Maakt Het’. Onderdeel van het programma Ruimte voor de Nieuwe Akker, een initiatief van BO Akkerbouw en haar 12 leden – […]
Campagne op stoom

Campagne op stoom

22 september 2022
De suikerfabrieken hebben een goede opstart gehad en zijn al bijna op de volle capaciteit. Dagverwerking zit op circa 28.000 ton per fabriek per dag. Rekening houdend met de leveringswensen van de telers komt de aanvoer van de bieten in begin van de campagne meer uit de kleigebieden. Het gemiddelde suikergehalte van de eerste campagneweek […]
Kandidaat bestuurders gezocht

Kandidaat bestuurders gezocht

21 september 2022
Bij Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kringbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie. In de kringvergaderingen van februari 2023 zijn er in diverse kringen verkiezingen. In verband met de spreiding van kringbestuursleden over de afdelingen binnen een kring worden voor de navolgende afdelingen bestuurskandidaten gezocht: Friesland/Groningen: […]
Campagne start met hoge suikergehaltes

Campagne start met hoge suikergehaltes

15 september 2022
De campagne is afgelopen dinsdag gestart. De kwaliteit van de eerste geleverde bieten is goed. In het begin wordt er naar verhouding meer bieten uit de kleigebieden geleverd. De eerste leveringen bevatte een suikergehalte van 16,5% suiker. Dit is voor het begin van de campagne ruim 1% hoger dan voorgaande jaren. De vele uren zon […]
Vacature RvT

Vacature RvT

09 september 2022
Binnen de raad van toezicht van coöperatie Koninklijke Cosun is een vacature voor een intern lid. De selectiecommissie heeft alle leden van de coöperatie over de vacature ingelicht. De commissie nodigt hen van harte uit te solliciteren of potentiële kandidaat-leden te attenderen op deze vacature. Er geldt een functieprofiel. Een uitbreide vacaturetekst en de sollicitatieprocedure […]
Bietenoogst van start

Bietenoogst van start

08 september 2022
De kalkovens van beide suikerfabrieken zijn deze week aangestoken. De eerste bieten voor de nieuwe campagne die, 13 september start, zijn gerooid. Verwachting is dat vele instraling, de droogte en nog goede bladgezondheid tot hogere suikergehaltes bij de start van de campagne gaan leiden. Ondanks het nog relatief gezonde bladapparaat kan aantasting van cercospora snel […]