Bladschimmels

Bladschimmels

In de loop van het groeiseizoen kunnen bladeren van suikerbieten door verschillende bladschimmels worden aangetast. Hoe zwaarder de aantasting, hoe meer loof voor de productie van suiker verloren gaat en hoe groter de schade. Bij ernstige aantasting kan de schade oplopen tot wel 40%.

De eerste fungicidebehandeling tegen bladschimmels moet plaatsvinden bij het verschijnen van de eerste aantasting. Om de eerste aantasting tijdig te signaleren moeten de bieten regelmatig gecontroleerd worden vanaf half juni. Preventief spuiten heeft geen zin, brengt onnodige kosten met zich mee en is zelfs gevaarlijk in verband met resistentievorming. Later spuiten dan bij eerste aantasting leidt al snel tot onvoldoende beheersing en daardoor tot schade. In verband met resistentievorming is ook te laat spuiten gevaarlijk. Lees meer over bladschimmels in de teelthandleiding van het IRS of in het Gewasbeschermingsbulletin 2023.

Infectiewaarden bladschimmels via sensoren
Sensoren helpen bij het bepalen van de infectiekansen en daarmee de kans op vlekjes. Deze sensoren berekenen infectiewaarden voor stemphylium en cercospora op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten in het bietengewas. De infectiewaarden zijn indicatief voor het bietenperceel waar de sensor in staat. Hoe hoger de infectiewaarden, hoe groter de kans dat infectie zal optreden mits er sporen van cercospora of stemphylium aanwezig zijn op het perceel. De infectiewaarden kunnen worden gebruikt om de gewaswaarnemingen en bespuitingen gerichter uit te voeren. Cosun Beet Company en het IRS werken continue samen om deze modellen verder te verbeteren.

Perceelspecifieke attenderingen in BAS-app
In de BAS-app krijgt u inzicht in de locatie van de sensoren, de actuele infectiewaarden en het verloop van de infectiewaarden van de laatste twee weken. Daarnaast ziet u op basis van uw ingetekende Unitip-percelen de infectiewaarden van het dichtsbijzijnde perceel met sensoren. Voor elk perceel is een risicofactor berekend voor zowel cercospora als stemphylium op basis van factoren die de kans op de aanwezigheid van schimmelsporen vergroten. De rotatie-intensiteit van waardgewassen wordt hierin meegenomen, evenals de aanwezigheid van aangrenzende bietenpercelen van vorig jaar aan het huidige perceel, de grondsoort en de eventuele ligging van een bietenhoop uit eerdere campagnes op het perceel.

Bij hoge infectiewaarden wordt via de BAS-app een attendering verzonden op basis van de gegevens van de dichtsbijzijnde sensor en de perceelsrisicofactor. Op deze manier wordt u er op gewezen uw percelen te controleren op bladschimmels en indien nodig een bespuiting uit te voeren.

BAS-app-hand.jpg

De komende jaren ontwikkelen wij deze perceelspecifieke advisering verder door. Zo willen wij ook de factor bladgezondheid mee laten wegen in de perceelspecifieke attendering. Daarnaast kan met behulp van real-time gegevens uit Unitip gerichter geadviseerd worden over timing van vervolgbespuitingen en afwisselen van actieve stoffen.

De sensor
De sensor wordt gebruiksklaar aangeleverd. Een teler hoeft slechts de meegeleverde batterijen in de sensor te stoppen en deze in het veld te plaatsen. Bij de sensor wordt een handleiding meegeleverd waarin veelgestelde vragen worden beantwoord. Voor de sensor geldt 2 jaar garantie en een verwachte levensduur van 5+ jaar.

sensor.JPG

Nu tijdelijk geen abonnementskosten!
Een sensor kost eenmalig €221,50 excl. BTW, verzendkosten inbegrepen. De abonnementskosten zijn jaarlijks €37,50 / stuk aan datakosten voor het LoRa-netwerk. Om het belang van de sensoren te benadrukken worden in 2023 geen abonnementskosten gerekend.

Het data abonnement is jaarlijks opzegbaar en wordt stilzwijgend verlengd tot opzegging. De kosten voor de sensoren en de datakosten worden verrekend met de uitbetalingen van bietenleveringen. Dit betekent dat de kosten voor de sensor niet hoeven te worden betaald bij bestelling.

Cosun gaat secuur om met data en gebruikt data in lijn met de gedragscode BO akkerbouw. Voor onze teeltadviesmodules is de beschikbaarheid van de juiste data van groot belang. Meetgegevens van sensoren aangeboden voor perceelsspecifieke advisering kunnen daarom worden gebruikt in collectieve teeltadvisering van Cosun. Cosun draagt hierbij zorg dat geen bedrijfs- of persoonsgegevens aan deze meetgegevens worden gekoppeld om de privacy van de teler te garanderen.

Aansprakelijkheid
De door de Agrarische Dienst gegeven aanbevelingen over bijvoorbeeld bladschimmelinfectiewaarden of inzet van gewasbeschermingsmiddelen zijn vrijblijvend. Teler is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van deze aanbevelingen.

Flyer bladschimmelsensoren
Gebruikershandleiding bladschimmelsensoren
Installatie handleiding bladschimmelsensoren
Veel gestelde vragen bladschimmelsensoren