Ledenfinanciering

Ledenfinanciering Cosun

Cosun biedt leden de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd geld bij de coöperatie vast te zetten tegen een aantrekkelijke rente. Zij plaatsen daartoe een achtergesteld deposito bij Cosun. Deze spaarvorm is exclusief voor onze leden. De eerste mogelijkheid voor deelname in 2024 is bij de eindafrekening van de bieten, geleverd in campagne 2023/2024

Leden die willen intekenen op de ledenfinanciering kunnen dit doen via het ledenportaal (login) in de periode begin april tot uiterlijk 25 april 2024. Het in te leggen bedrag wordt na de betaling van de eindbetaling over 2023 geïncasseerd via een eenmalig automatisch incasso.

Rentevergoeding
De lening is achtergesteld waardoor Cosun een hogere rente kan bieden dan de banken voor een spaardeposito met vergelijkbare looptijd. Voor deposito’s die worden afgesloten in 2024 gelden de volgende rentevergoedingen per jaar:

looptijd in jaren    rente in %
2                             4,95
3                             4,85
4                             4,85
5                             4,95

De minimale inleg bedraagt € 1.000,–

Vragen
Stuur dan een e-mail aan: ledenfinanciering@cosun.com.
Voor veel gestelde vragen en antwoorden klik hier. Het reglement ledenfinanciering is te raadplegen via het ledenportaal (login).