Oogst en bewaren

Tijdig oogsten en goed bewaren van bieten

Het bewaren van bieten vraagt om een goede voorbereiding. Hierbij is een juiste ligplaats maar ook het beperken van bewaarverliezen van belang. Tijdig rooien en bewaartips helpen het bewaarverlies te beperken. Benut de rooibare dagen in november om rooibeschadigingen te beperken.

De optimale bietenhoop om bewaarverliezen zo veel mogelijk te beperken is een langgerekte hoop.
Voor de langere bewaring is het belangrijk om geen zieke (lees: rotte) bieten, beschadigde bieten en/of veel tarra in de bietenhoop te krijgen. Een goede bewaartemperatuur is tussen de 0 en 8 graden. Het volgen van de temperatuur in de hoop is noodzakelijk om tijdig maatregelen te kunnen treffen. Hiervoor kan een steekthermometer worden gebruikt. Daarnaast is het goed om de afmetingen van de hoop zo goed mogelijk af te stemmen op de afmetingen van de afdekmaterialen.
Over oogst en bewaring is veel onderzoek gedaan en nuttig advies beschikbaar: