Suikersysteem / LLB’s

Suikersysteem / LLB's / Lidmaatschap

Suikersysteem
In 2017 verviel de Europese suikerquotering en daarmee de basis onder het in Nederland gehanteerde suikersysteem. Vanwege het wegvallen van de basis voor het systeem van basisreferentie en toewijzing is Cosun in 2017 overgegaan op een nieuw lidmaatschapsysteem gebaseerd op ledenleveringsbewijzen (LLB’s). De teelt van bieten is niet vrij. De leveringsrechten in de vorm van LLB’s, zijn afgeleid van de aandelen die leden hadden. Deze aandelen zijn omgezet in de LLB’s.

Uitgangspunten
Een LLB geeft het recht om 1 ton bieten (bij 17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. Er is een leveringsplicht aan gekoppeld van 85%. Een LLB kost € 5,50. Het leveringsrecht op een LLB is een vast recht. Per jaar wordt een toewijzingspercentage gehanteerd. Leden kunnen het leveringsrecht dat rust op de LLB’s onderling verhandelen via de coöperatie. Leden kunnen LLB’s samen in een bedrijf benutten. Wanneer leden LLB’s overdragen levert de ‘stoppende teler’ de LLB’s in bij Cosun en ontvangt hij zijn inleg terug. Vervolgens ontvangt de kopende teler nieuwe LLB’s die dan opnieuw afgelost moeten worden. De raad van beheer beslist over de inname en uitgifte van LLB’s.
De afspraken rond LLB’s zijn vastgelegd in het Reglement Suikerbieten en Statuten. Deze is voor leden te raadplegen op het ledenportaal, Documenten (Coöperatie).

Vragen? Stuur een e-mail aan: ledenregelingen@cosun.com