Ligplaats en verladen

Aandacht voor juiste ligplaats suikerbieten

Opslag van bieten vraagt extra aandacht voor de laadplaats. Een goede voorbereiding is belangrijk.

Bieten moeten zodanig worden opgeslagen dat de bieten onder alle omstandigheden (ook ’s nachts), zonder tijdsvertraging, op een verkeersveilige manier goed voor oplader en vrachtwagen bereikbaar en te laden zijn. Vol beladen vrachtwagens (circa 50 ton totaalgewicht) moeten op eigen kracht en zonder extra risico vanaf de ligplaats via de openbare weg de fabriek kunnen bereiken. Aandachtspunten:

  • Stort uw bieten niet breder dan het aantal meters dat past bij de reikwijdte van de oplaadeenheid in uw regio. Zie voor meer informatie de folder ‘Veilig en snel bieten laden‘.
  • Gebruik de Checklist ‘Hoe beperk ik bewaarverliezen?’ om te beoordelen of u uw bieten op de juiste manier bewaart.
  • De omvang van de bietenhoop afstemmen op de ligplaats en voldoende ruimte vrijhouden voor oplaadeenheid en vrachtwagen
  • De bieten moeten op een vlakke, schone, liefst verharde ondergrond en rondom vrij van obstakels/ongerechtigheden opgeslagen worden. Voor verlading met de bietenmuis (in de gebieden Limburg, Oost-Brabant, Gelderland, Overijssel en Midden-Zuid Drenthe) is een onverharde ondergrond een voorwaarde.
  • De vrachtwagen rijdt (alleen) leeg maximaal 100 meter achteruit op een rechte weg.
  • De vrachtwagen moet op eigen kracht de ligplaats kunnen bereiken en verlaten.
  • Er mogen geen overhangende takken boven de ligplaats en toegangsweg aanwezig zijn.
  • Bij sneeuw en vorst moet de laadplaats van uw bieten en de toegangsweg van en naar de openbare weg sneeuw- en ijsvrij zijn