Vertraagde opstart fabrieken

05 oktober 2023

De fabrieken hebben de eerste twee weken minder verwerkt dan was gepland. Dit heeft effect op de hele keten. De afname van de bieten is hierdoor helaas vertraagd. In de planning lopen we afhankelijk van het gebied drie tot vijf dagen achter.

Voor leveringen die gepland zijn in de premieperiode, is dit niet zichtbaar op het ledenportaal. In de verzonden definitieve planning zijn vroegleveringspremies gekoppeld aan de gereedligdata en kunnen in het huidige systeem niet herrekend worden. Voor leveringen die na de premieperiode gepland zijn, kan de herberekende gereedligdatum geraadpleegd worden op het ledenportaal. In overleg met de agrarische dienst kan moment van levering in overleg afgestemd worden.

Opbrengstverwachting

Het suikergehalte was afgelopen week 15,2%, dat is 0,2% hoger dan in de eerste week. Door het lagere suikergehalte in vergelijk met het gemiddelde van de afgelopen jaren is de opbrengstverwachting verlaagd naar 13,9 ton suiker per hectare.

Vroegbestelling bietenzaad 2024

Vorige week is de vroegbestelling afgerond. Circa 75% van het bietenzaad is al besteld en daarmee is veel gebruik van gemaakt van de vroegbestelkorting. Vorig jaar was dit circa 55%. Aanleiding voor de relatief grote belangstelling is dat er in december nagenoeg geen nieuwe rassen te verwachten zijn. De verdeling over de resistentiecategorieƫn wijkt weinig af van voorgaande jaren. Het aandeel bietencysteaaltjesresistent is 47%, rhizoctoniaresistent 35%, drievoudig resistent 9%, en standaard rhizomanie 8%. De top-drie rassen zijn Annemartha KWS, Tessilia KWS en Leontina KWS.