Benut de rooibare dagen!

23 november 2023

De oogst van de bieten verloopt moeizaam door de zeer natte omstandigheden. Ondanks deze omstandigheden draaien de fabrieken op maximale capaciteit, gemiddeld circa 58.000 ton per dag. De weersvooruitzichten geven minder neerslag en enige kans op vorst. Benut vanaf nu alle dagen dat het rooibaar is. Vanwege de achterstand in het rooiwerk wordt de druk op loonwerkers groot nu december nadert.

Voor bewaring van bieten is een goede voorbereiding op mogelijke vorst van belang. Bij vorst is het noodzakelijk de partij bieten tijdig te beschermen tegen mogelijke vorstschade.

Campagne halverwege

Eind deze week is de 67e campagnedag. De campagne is dan halverwege. De einddatum is naar verwachting 30 januari. Dit is circa 14 dagen later dan de oorspronkelijke planning en komt voornamelijk door de hogere wortelopbrengsten. De prognose van de suikeropbrengst is door het lage suikergehalte naar beneden bijgesteld. Verwachting is een gemiddeld suikergehalte van 15,6% met 87 ton bieten. Dit resulteert in 13,6 ton suiker per hectare.

Het laden van bieten op onverharde ondergrond vraagt extra aandacht. Dit geldt voor alle oplaadsystemen. In diverse gebieden worden planningen aangepast aan de gebied specifieke omstandigheden.

Voor het raadplegen van kwaliteitscijfers van afgelopen week is de volgende link te gebruiken. www.cosunleden.nl/campagne/weekcijfers