Veldopkomst en plantbestand volgen

14 april 2022

Door de neerslag van afgelopen week is de zaai gestagneerd. Inmiddels is landelijk een kleine 80% van het areaal ingezaaid. De regionale verschillen in neerslag zijn groot, waardoor deze week niet in alle regio’s werkzaamheden in het land plaats kunnen vinden.
Op de gezaaide percelen is het zaak de veldopkomst goed te volgen. Verdeeld over Nederland komt schade aan gekiemd zaad en jonge bietenplanten voor door water op het land, vorst, hagel en korstvorming. De omvang lijkt op dit moment nog beperkt. Of overzaai nodig is hangt af van de schade aan de bietenplantjes, het gemiddelde plantaantal en de verdeling van dit plantaantal. Bij een gelijkmatige verdeling over het perceel kan bij een plantaantal van 40.000 tot 50.000 planten nog een goede opbrengst worden behaald. De IRS-applicatie overzaai kan helpen in het bepalen of overzaai nodig is.

Start bladluiswaarschuwingsdienst
Vanaf 1 april monitoren medewerkers van Cosun Beet Company in samenwerking met Delphy de aanwezigheid van groene luizen op percelen waar bieten boven staan. De eerste bladluizen zijn al gesignaleerd. Dit is nog wel onder de schadedrempel. Bij het overschrijden van de schadedrempels worden per gebied waarschuwingen aan telers verzonden. Om schade van vergelingsziekte te beperken is het zaak om bij het overschrijden van de schadedrempel een bespuiting uit te voeren. De actuele resultaten van tellingen zijn het gemakkelijkste te volgen via de BAS-app, maar ook via BAS – Bieten advies systeem en de website van het IRS.

Eitjes van het lieveheersbeestje naast een jonge bietenplant.