Nieuws

Onze website is vernieuwd

Onze website is vernieuwd

26 september 2023
Welkom op onze vernieuwde leden website. Met een fris ontwerp en duidelijkere indeling is de website weer up-to-date gemaakt. Ook heeft de nieuwe leden website nu dezelfde look en structuur als de corporate website, wat zorgt voor een herkenbare Cosun uitstraling. Inhoudelijk is de website hetzelfde gebleven. U vindt hier dus alle informatie terug die […]
Nieuw lid raad van beheer en nieuw lid raad van toezicht

Nieuw lid raad van beheer en nieuw lid raad van toezicht

11 september 2023
Mevrouw Martine Hommes is benoemd tot intern lid van de raad van beheer. Martine is akkerbouwer en daarnaast kringbestuurder en voorzitter in kring Groningen/Friesland. Zij volgt de heer Pieter de Jong op die per 6 september is afgetreden. Martine Hommes De heer Bas Alblas is benoemd tot extern lid van de raad van toezicht. Bas […]
Aanpassing leveringsvoorwaarden 2024

Aanpassing leveringsvoorwaarden 2024

07 september 2023
Een belangrijke verandering in de leveringsvoorwaarden is dat de raad van beheer, na afstemming met de ledenraad, heeft besloten om voor 2024 herverdeling van polsuiker te introduceren. Herverdeling houdt in dat de niet benutte ruimte binnen de totale toewijzing van Cosun, doordat telers beneden hun toewijzing suikerbieten leveren, wordt herverdeeld over de telers die suikerbieten […]
Aandacht blijven houden voor bladschimmelbeheersing

Aandacht blijven houden voor bladschimmelbeheersing

30 augustus 2023
De infectiewaarden voor cercospora blijven erg hoog. Op dit moment is in alle gebieden in Nederland cercospora gevonden. Daarnaast is in diverse regio’s roest en op een enkel perceel meeldauw aangetroffen. Tot half oktober is het uitvoeren van een bladschimmelbespuiting rendabel. Bij vroege oogst is de stelregel om uiterlijk 4 weken voor de oogst de laatste bespuiting uit te […]
Aankondiging webinar uitzaai suikerbieten 2024

Aankondiging webinar uitzaai suikerbieten 2024

25 augustus 2023
Op donderdag 7 september om 19:30 uur wordt door Cosun Beet Company een webinar georganiseerd waarin informatie voor de planning uitzaai 2024 met bietentelers wordt gedeeld. Ingegaan wordt op het perspectief voor het nieuwe jaar en de toewijzing voor 2024 Kort erna wordt de vroegbestelling bietenzaad op het ledenportaal opengezet. In het webinar wordt de laatste informatie over […]
Hoge alertheid op bladschimmels

Hoge alertheid op bladschimmels

09 augustus 2023
Het teeltadvies vormt samen met het sensornetwerk en het attendering systeem een professionele geïntegreerde aanpak in de suikerbieten. De ervaring leert dat de timing van de eerste bespuitingen erg belangrijk zijn. Zie ook het IRS-bericht van 9 augustus.De bieten staan er momenteel over het algemeen gezond op. We zien (nog) weinig aantastingen van vergelingsziekte, de […]
20 september start bietencampagne

20 september start bietencampagne

02 augustus 2023
Cosun Beet Company heeft besloten om de bietencampagne te starten op woensdag 20 september voor beide fabrieken. De startdatum is daarmee een week later dan vorig jaar. Deze week ontvangen de telers de definitieve campagne-indeling die te raadplegen is op het Ledenportaal. Met de huidige opbrengstverwachting wordt een kortere campagne verwacht, van 119 dagen. Vorig jaar duurde […]
Hoge infectiewaarden; let op bladschimmels

Hoge infectiewaarden; let op bladschimmels

26 juli 2023
De door de sensoren gemeten infectiewaarden voor cercospora zijn zeer hoog. Regionaal zijn er verschillen, vaak te verklaren vanuit de luchtvochtigheid in het gewas als gevolg van verschil in neerslaghoeveelheden. Fungiciden moeten worden ingezet bij de eerste vlekjes. Deze verschijnen 7 tot 14 dagen na de infectie. In een groot aantal gebieden zijn de eerste cercospora-vlekjes gevonden en […]
Eerste prognose opbrengst; 13.3 ton suiker per hectare

Eerste prognose opbrengst; 13.3 ton suiker per hectare

18 juli 2023
Deze eerste opbrengstverwachting is gebaseerd op de stand van de bieten van vandaag. Hierbij gaan we ervan uit dat we vanaf nu gemiddeld weer hebben tot het einde van het seizoen. Betere of minder goede groeiomstandigheden kunnen de uiteindelijke opbrengst anders doen uitpakken. Zie in onderstaande tabel het overzicht per IRS-gebied. Bladschimmels waargenomen In Limburg […]
Bijeenkomsten voor jonge Cosuntelers van start

Bijeenkomsten voor jonge Cosuntelers van start

03 juli 2023
Tijdens de bijeenkomsten hebben al leuke gesprekken plaatsgevonden met jonge boeren. Het is mooi om te horen hoe de toekomstige generatie aankijkt tegen onze coöperatie en de toekomst van onze sector. Tijdens de bijeenkomsten gaat een lid van de raad van beheer in gesprek met jonge akkerbouwers en toekomstige leden over het toekomstperspectief van de […]
Start metingen infectiewaarden bladschimmels

Start metingen infectiewaarden bladschimmels

29 juni 2023
Na sluiting van het gewas, wat op dit moment landelijk op 75% van de percelen het geval is, kan het microklimaat in het gewas zodanig zijn dat infectie van bladschimmels ontstaat. Om beter inzicht te krijgen in infectiekansen is het netwerk van bladschimmelsensoren weer operationeel. Hierop zijn de eerste hoge infectiekansen voor cercospora na recente neerslag gemeten. Meestal worden […]
Warm en droog

Warm en droog

14 juni 2023
Door de lage relatieve luchtvochtigheid is de effectiviteit van herbiciden minder, waardoor telers het spuitmoment, de middelenkeuze of dosering moeten aanpassen om onkruiden goed te kunnen bestrijden. Daarnaast kan mechanische onkruidbestrijding onder deze omstandigheden goed ingezet worden. In dit groeistadium worden groeibelemmeringen goed zichtbaar. Naast problemen met de bodemstructuur worden landelijk gevallen gemeld van een […]