Nieuws

Royal Cosun op koers met verbetering resultaten in dynamisch 2023

Royal Cosun op koers met verbetering resultaten in dynamisch 2023

16 februari 2024
Omzet agrifood coöperatie Cosun stijgt van € 3.047 miljoen naar € 3.704 miljoen (+22%). Voorlopig bedrijfsresultaat, vóór ledentoeslag, stijgt van € 196 miljoen naar € 525 miljoen (+168%). Bietenprijs bij standaardkwaliteit stijgt van € 68,75 naar € 78,00 (+13%) in een uitdagend teeltjaar met extreme weersomstandigheden. Goede progressie op uitvoer strategie Unlock 25 in dynamisch […]
Bietenprijs 2023 laat wederom een stijging zien

Bietenprijs 2023 laat wederom een stijging zien

15 februari 2024
Voor standaardkwaliteit geleverde quotumbieten (suikergehalte van 17% en 91 winbaarheid) is de bietenprijs vastgesteld op € 78,00 per ton. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van de bietenprijs op standaardkwaliteit in 2022 (€ 68,75). De basisprijs 2023 was eerder al verhoogd van € 32,50 per ton biet in 2022 naar € 35,00 per […]
Bietenprijs 2023 wordt 15 februari bekend gemaakt

Bietenprijs 2023 wordt 15 februari bekend gemaakt

09 februari 2024
Donderdag 15 februari 2024 wordt u als lid als eerste geïnformeerd over de bietenprijs. Die dag ontvangt u de bietenprijs via sms én verschijnt er een nieuwsbericht op deze website. Vrijdag 16 februari 2024 volgen een persconferentie en het bijbehorende persbericht over de jaarresultaten 2023. In de Cosun kringvergaderingen, die van 20 februari tot en […]
Einde bietencampagne

Einde bietencampagne

07 februari 2024
Maandag 5 februari zijn de laatste bieten in Hoogkerk verwerkt. Totaal zijn 7,2 miljoen ton bieten verwerkt tot suiker en diksap. Uiteindelijk is 308 hectare niet geoogst. Dit zijn hoofdzakelijk delen van percelen waar de draagkracht onvoldoende was door de zeer natte omstandigheden. Onder de bijzondere voorwaarden-vorstschade zijn ruim 300.000 ton bieten geleverd. Een grote […]
Bietencampagne in Dinteloord ten einde, in Hoogkerk 5 februari

Bietencampagne in Dinteloord ten einde, in Hoogkerk 5 februari

31 januari 2024
Tijdens de campagne in Dinteloord zijn de bieten in 133 dagen verwerkt. In Hoogkerk duurt de campagne circa 5 dagen langer. Er zijn in het noorden meer bieten onder de bijzondere voorwaarden-vorstschade verwerkt. Dit kost capaciteit mede door de meegeleverde bladresten. In totaal is circa 300.000 ton bieten met deze regeling geleverd. Enkele percelen worden […]
Kringvergaderingen 2024

Kringvergaderingen 2024

30 januari 2024
De kringvergaderingen zijn deze keer in een feestelijke setting, want Cosun bestaat 125 jaar! Tijdens deze bijeenkomst nemen leden van de directie en raad van beheer u mee in de totstandkoming van de bietenprijs en andere actuele ontwikkelingen binnen Cosun. Ook komt de strategische koers van Cosun richting 2030 uitgebreid aan bod en kunt u […]
260.000 ton onder bijzondere voorwaarden-vorstschade reeds verwerkt

260.000 ton onder bijzondere voorwaarden-vorstschade reeds verwerkt

24 januari 2024
Een groot deel van de aangemelde bieten voor de regeling zijn verwerkt. Hiervan moet nog ongeveer 60.000 ton nog geleverd worden. Deze bieten moeten ook nog voor twee-derde deel worden gerooid. Het is belangrijk dat eerst goed gecontroleerd wordt of de bieten nog van goede kwaliteit zijn. De agrarische dienst kan daarbij helpen. Bieten van […]
Veel aanmeldingen bijzondere voorwaarden-vorstschade

Veel aanmeldingen bijzondere voorwaarden-vorstschade

17 januari 2024
Inschrijving regeling via het Ledenportaal loopt tot vrijdag 19 januari. De meeste aanmeldingen gaan over bieten in het veld. Bieten die 8 januari gerooid zijn vragen extra aandacht. Voor de bewaring was de temperatuur in de hoop al laag waardoor er toch vorstschade is ontstaan. Totaal moet nog 2.250 hectare gerooid worden. Het wordt spannend […]
Uitnodiging digitale teeltvergadering

Uitnodiging digitale teeltvergadering

11 januari 2024
Op 11 januari zijn de laatste teeltvergaderingen gehouden. Tijdens de 32 teeltvergaderingen is ingegaan op actualiteiten, waterkwaliteit en wijziging van leveringsvoorwaarden. Ook zijn leerpunten uit de bietenteelt van 2023 aan de orde gekomen en aandachtspunten voor 2024. Op een deel van de vergaderingen werd dit laatste onderdeel door een IRS-specialist gepresenteerd. De teeltvergaderingen zijn goed […]
Bijzondere voorwaarden-vorstschade 2023-2024

Bijzondere voorwaarden-vorstschade 2023-2024

09 januari 2024
Door het extreem natte weer van afgelopen maanden staat nog 3.600 hectare, kleine 6% van het areaal nog in het veld. Voor de vorst is er nog volop gerooid. Komende periode blijft het licht tot matig vriezen. Bieten met vorstschade kunnen onder de huidige leveringsvoorwaarden niet geleverd worden. Vanwege het collectieve belang heeft Cosun besloten […]
Vorst op komst

Vorst op komst

03 januari 2024
Vanaf komend weekend wordt matige tot strenge vorst verwacht. De voorspellingen zijn dat het meerdere nachten 5 tot 6 graden kan gaan vriezen. Dit volgt op een lange periode met zeer veel regen. Op dit moment staat er nog circa 6.500 ha in de grond. Dit is vooral op de noordelijke zandgronden, 3.000 ha. In […]
Nog 10% van het suikerbietenareaal te rooien

Nog 10% van het suikerbietenareaal te rooien

21 december 2023
Afgelopen week zijn door grote inspanning van telers en loonwerkers veel bieten gerooid. Helaas vertraagt veel neerslag de oogst opnieuw. Landelijk is nog 10% van het bietenareaal te rooien, waarbij de oogst op kleigronden het meest gevorderd is en op de Noordelijke zand- en dalgronden nog het meeste te rooien is. De campagne duurt naar […]