Schade nachtvorst in suikerbieten beperkt

06 april 2022

De nachtvorst van afgelopen weekend, lokaal tot bijna -10 graden op 10 cm hoogte, heeft gelukkig slechts zeer beperkt schade aangericht in jonge bietenplanten op percelen waar de bieten net boven stonden. De neerslag voorafgaand aan de vorst heeft daaraan bijgedragen.
De kans op vorstschade is groter op percelen met een droog, los zaaibed dan op percelen met een vochtig en aangedrukt zaaibed.
Vorstschade in jonge bietenplantjes is te herkennen aan zwartverkleuring van de bladeren en insnoering van de stengel. Als het hart (groeipunt) van het plantje niet beschadigd of verkleurd is, heeft het plantje nog de potentie om te herstellen, aldus het IRS.
In Zeeland en Brabant zijn op de meeste percelen slechts beperkt planten kapotgevroren. Op enkele percelen is waarschijnlijk overzaai nodig. Voor die beslissing kan men ter ondersteuning gebruik maken van de IRS-overzaaiapplicatie om al dan niet over te zaaien.

75% gezaaid
De uitzaai is vorige week gevorderd tot landelijk 75%. In de Zeeuwse kleigebieden, Holland en Flevoland is de uitzaai nagenoeg afgerond. Op de zand- en dalgronden is dit aandeel lager. Hier beperkte het nog moeten uitrijden van mest vaak de capaciteit om te kunnen zaaien. Zie
Uitzaai-en-Overzaai-2022 (pdf) voor regionale cijfers.

Aanbod bladschimmelsensor
Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk een bladschimmelsensor te bestellen. Vanwege de levertijden kan er tot 1 mei besteld worden, waarna de sensor uiterlijk 1 juni wordt uitgeleverd.
De sensor meet temperatuur en luchtvochtigheid in het bietengewas op basis waarvan infectiewaarden voor bladschimmels worden berekend. Dit kan helpen in het bepalen van het beste moment om een bespuiting uit te voeren.
Via de BAS-app zijn de infectiewaarden per perceel in te zien. Ook wordt een perceelsspecifieke attendering via de app verzonden waarbij de infectiewaarde en het perceelsrisico leidend zijn. Nieuw dit jaar is dat ook rekening wordt gehouden met geregistreerde bespuitingen in Unitip.
Kijk voor meer informatie en bestellen op Cosun – Ledensite – Meer grip op bladschimmels (cosunleden.nl).