Landelijk 50% bietenareaal gezaaid

30 maart 2022

Begin deze week was landelijk de helft van het bietenareaal gezaaid. Het Zuidwesten is met ongeveer driekwart van het areaal het verst gevorderd. Op zwaardere gronden wacht een enkeling op neerslag om een goed zaaibed te kunnen maken of voordat gezaaid wordt om het zaad niet te lang droog te laten liggen. In het Zuidoosten en Noordwesten loopt de inzaai voorspoedig en was begin deze week ongeveer de helft ingezaaid. Met name op de Noordoostelijke lichte grond moet nog het meeste gebeuren en is ongeveer een kwart ingezaaid. Vaak is de grond bekwaam maar moet nog mest worden aangevoerd voordat gezaaid kan worden.
De vroegst gezaaide percelen komen mooi op met hoge plantaantallen van boven de 80.000 planten.
Kijk op Uitzaai-en-Overzaai-2022 (pdf) voor regionale cijfers.

Aandachtspunten bij droogte
De verwachte neerslag is voor de pas gezaaide percelen hard nodig. Op veel percelen heeft niet al het zaad aansluiting met vochtige grond en ligt een deel van het zaad droog.
Het neerleggen van alternatief voer voor muizen kan helpen vraatschade door muizen te voorkomen. Het IRS-advies is om het alternatieve voer aan te blijven vullen tot het bietenzaad gekiemd is.
Het wel of niet inzetten van een bodemherbicide is een belangrijke overweging, waarbij het mogelijke risico op een minder goede bestrijding van onkruiden van een bietenperceel voor iedere teler een persoonlijke afweging is. Tegen de meeste onkruiden zijn in het LDS, met aanvulling van specifieke middelen, nog goede resultaten mogelijk. Zie voor specifieke tips het IRS-bericht ‘Effect van inzet bodemherbiciden onder droge omstandigheden?’.

Betacal
Tot 1 april kunnen telers nog Betacal bestellen voor afname vanaf campagne 2022 via de Betacal Telerregeling. Voor levering dit voorjaar kan ook nog Betacal worden besteld via het Ledenportaal, er is vooralsnog voldoende product voorradig.


Beregenen van pas gezaaide bieten