Vacature voorzitter raad van beheer

13 mei 2022

Cosun hanteert het basismodel als bestuursmodel. Dit betekent dat de zeggenschap in de coöperatie berust bij de leden. Deze leden kiezen indirect het bestuur van de coöperatie, dat wordt aangeduid als raad van beheer. De raad bestaat uit negen leden; zes leden die lid zijn van de coöperatie en drie externe leden. De raad van beheer heeft als primaire taak het besturen van de coöperatie. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf als de ondernemingen die tot Cosun behoren.

De huidige voorzitter van de raad van beheer, Dirk de Lugt, bereikt in juni 2023 zijn maximaal toegestane statutaire zittingstermijn. Hij is dan niet meer herkiesbaar waardoor een vacature ontstaat. Cosun gaat op zoek naar een bietenteler als nieuwe voorzitter van de raad van beheer. Om een goede overdracht te borgen, start per heden de sollicitatieprocedure. De selectiecommissie nodigt leden uit zich kandidaat te stellen.

Cosun
Royal Cosun is een moderne, toekomstgerichte coöperatie ontstaan in Nederland en met de wereld als werkterrein. Wij kennen de enorme potentie van planten en weten deze om te zetten naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. We produceren niet alleen plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, maar eveneens groene, biobased oplossingen en energie. In 2021 is op basis van de Cosun visie The Plant Positive Way de nieuwe strategie Unlock25 vastgesteld. Deze strategie is in samenspraak met de ledenraad vastgesteld. Focus ligt daarbij op resultaatsverbetering op de korte en middellange termijn, winstgevende groei in vier kerngebieden en inzet op een toekomstbestendige, duurzame keten.

Functie
Het dagelijks management heeft de raad van beheer gedelegeerd aan de voorzitter van de concerndirectie. De voorzitter van de raad van beheer geeft leiding aan het bestuur van de coöperatie. Hij/zij leidt de raad van beheer bij het vaststellen van de strategie en het verkrijgen van goedkeuring hierop door de raad van toezicht en ziet vervolgens namens de raad van beheer toe op de realisatie daarvan. Hiernaast heeft de voorzitter van de raad van beheer een leidende rol bij het ophalen van inbreng van de ledenraad en het verkrijgen van voldoende draagvlak hiervoor binnen de ledenraad.
De functie van voorzitter raad van beheer kost vier dagen per week. Verdere informatie over het functieprofiel vindt u hier. Cosun houdt zich aan de wet ingroeiquotum en streeft naar een passende man-vrouwverhouding in de top en subtop.

Reageren
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uw motivatie met cv uiterlijk donderdag 9 juni 2022 naar: sollicitatie.cooperatie@cosun.com.
Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie: pieter.van.maldegem@cosun.com.

Procedure
De procedure bestaat uit interviews uitgevoerd door de selectiecommissie. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 27 en 28 juni 2022. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De selectiecommissie brengt een unaniem advies uit over de voordracht aan de raad van beheer. De raad van beheer draagt de kandidaat ter verkiezing voor aan de ledenraad. Alle reacties op deze oproep worden vertrouwelijk behandeld.