Ruim 90% van bieten gezaaid

10 mei 2023

De uitzaai van suikerbieten heeft vorige week een flinke stap gemaakt, inmiddels is 94% van het landelijke areaal gezaaid.

In de meeste regio’s is dit tussen de 90 en 100%, regio Oost-Brabant is met 85% nog het minst gevorderd. De percelen die afgelopen week nog niet gezaaid waren zijn overwegend de nattere percelen. Met de huidige neerslag schuift de eerstvolgende zaaimogelijkheid voor deze percelen verder naar achteren.
Afgelopen week heeft het regionaal veel geregend. Helaas hebben een aantal bietenpercelen wateroverlast gehad. De percelen waar de bieten boven staan zijn de plantaantallen overwegend erg goed. De overzaai komt tot op heden uit op 140 hectare, waarvan het meeste door korstvorming en vraatschade door bodeminsecten zoals emelten. Mocht u twijfelen over de opkomst of over overzaai, zet dan telstroken uit.

Eerste bladluizen gesignaleerd
Op de vroeger gezaaide percelen zijn de eerste groene bladluizen en zwarte bonenluizen gesignaleerd, op enkele percelen ook al boven de schadedrempel. Advies is om waar de bieten bovenstaan wekelijks te monitoren op aanwezigheid en bij het overschrijden van de schadedrempel tijdig een bespuiting uit te voeren. De actuele situatie van telresultaten van bladluizen is op de overzichtskaart in te zien.