Onkruid- en bladluisbeheersing vergt aandacht

12 mei 2022

Het neerslagtekort dat richting recordhoogte gaat zorgt voor een landelijk erg wisselende stand. Het areaal overzaai is opgelopen tot 2600 hectare.

Het neerslagtekort dat richting recordhoogte gaat zorgt voor een landelijk erg wisselende stand. Het areaal overzaai is opgelopen tot 2600 hectare.
Ook in Noord-Holland worden groene luizen waargenomen en zijn de eerste schadedrempels overschreden. Met de verwachte hoge temperaturen volgende week is de verwachting dat de bladluispopulatie zich zal blijven ontwikkelen.
Ook worden zwarte bonenluizen, aardvlooien en bovengrondse springstaarten waargenomen. Een bestrijding tegen deze insecten is volgens IRS echter zelden rendabel.
De agrarische dienst organiseert regionaal veldbijeenkomsten waar de mogelijkheden en beperkingen van mechanische onkruidbestrijding worden gedemonstreerd en beheersing van insectenschade wordt bediscussieerd. Telers uit de regio ontvangen hiervoor uitnodigingen.

Bladschimmelsensoren nog beperkt beschikbaar
Sensoren helpen het risico op infectie van bladschimmels te bepalen en daarop de bestrijdingsstrategie aan te passen. Voor dit seizoen zijn nog enkele bladschimmelsensoren beschikbaar en kunnen via de website worden besteld waarna deze begin juni worden afgeleverd.

Themabijeenkomsten Groeikracht
Groeikracht organiseert de komende weken negen themabijeenkomsten voor Cosun-telers.
De bijeenkomsten van circa 1½ uur vinden regionaal plaats op boerenerven en percelen. De data en locaties per bijeenkomst staan op de website van Groeikracht, www.groeikracht.cosun.nl.
Telers kunnen zich aanmelden op de “Doe mee”-pagina van Groeikracht.
De thema’s betreffen bodem, plantgezondheid, onkruidbeheersing en emissie-beperking.