Ledenbericht stikstof

Nieuws Image
17 juni 2022
Vorige week vrijdag hebben minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof hun plannen gepresenteerd ten aanzien van de stikstofaanpak en het perspectief voor de agrarische sector. Met name de voorstellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de reductieopgave voor de landbouw om ammoniak-emissies (NH3) te reduceren hebben voor veel onrust gezorgd. Het ondernemerschap van de agrarische sector komt onder extreme druk te staan met deze voorstellen. Tevens geeft het voor individuele ondernemers enorm veel onduidelijkheid over de toekomst van hun bedrijven. Daartoe willen we onze steun betuigen.
Er is nog veel onduidelijk over de exacte impact van de voorstellen, voor de agrarische sector als geheel, maar ook voor de positie van de akkerbouw en voor u als lid van Cosun. Wij zullen zelf, en in samenwerking met partners zoals de BO Akkerbouw, het gesprek aangaan met overheden om opheldering over de impact van deze aanpak te krijgen. Gezamenlijk in de BO Akkerbouw willen we richting geven aan oplossingen. Daar zullen we u ook van op de hoogte houden.