Inzaai verder vertraagd, slechts helft van de bieten gezaaid

26 april 2023

Afgelopen week hebben telers en loonwerkers zich maximaal ingezet om de beperkte werkbare dagen te benutten.

De omstandigheden waren niet overal optimaal, met name de ondergrond is vaak nog niet droog genoeg. Door de vele neerslag is de inzaai landelijk opnieuw stil komen liggen.
Slechts 50% van het landelijke areaal is ingezaaid. Het Zuidwesten heeft met ongeveer 60% de grootste stap kunnen maken. Het Zuidoosten is met ongeveer een derde van het areaal nog het minst ver.

Waar mogelijk zijn de drogere percelen inmiddels ingezaaid. De minder droge gronden zullen na de recente neerslag langer tijd nodig hebben voordat ze bekwaam zijn. De gemiddelde zaaidatum wordt daarmee met naar verwachting 26 april bijzonder laat (zie grafiek). Modelmatig kost deze latere zaaidatum ongeveer 750 kg suiker per hectare aan potentiële groei. Ook in ons omringende landen loopt de inzaai vertraging op.

Start opgave leveringswensen
Vanaf vandaag tot 15 mei kunnen telers hun leveringswensen voor aanstaande campagne via het Ledenportaal opgeven. De periode van opgave is 2 weken later dan voorgaande jaren en zo laat mogelijk om nog tijdig met de aanbestedingsgesprekken voor vervoer en opladen te kunnen starten.
.

Grafiek: verloop gemiddelde zaaidatum per jaar. Naar verwachting komt de gemiddelde zaaidatum voor 2023 op 26 april uit.