Gemiddelde zaaidatum 1 april

28 april 2022

De zaai is inmiddels zo goed als afgerond. De gemiddelde zaaidatum komt uit op 1 april, ruim een week eerder dan het vijfjarig gemiddelde.  Zie tabel 2 voor regionale gemiddelde zaaidata en historie.

Korstvorming hindert veldopkomst
Met name in de Noordelijke kleigebieden zorgt korstvorming voor opkomstproblemen. Dit speelt met name in bietenpercelen die vlak voor de neerslag van begin april gezaaid zijn. Neerslaghoeveelheden tot 50 mm die begin april vielen, gevolgd door schraal weer, heeft gezorgd voor de hardnekkige korst. De vroeger gezaaide bieten tonen hoge plantaantallen. Begin deze week was landelijk in totaal 1.650 hectare overgezaaid, waarvan 1.000 hectare in de Noordelijke kleigebieden als gevolg van korstvorming.

Eerste schadedrempels bladluizen overschreden
Vanaf 1 april tellen medewerkers van Cosun Beet Company en Delphy wekelijks op ongeveer 125 percelen de aantallen groene luizen, overige plaaginsecten en natuurlijke vijanden. De resultaten van de tellingen van de groene luizen zijn te volgen via BAS, de BAS-app of www.irs.nl/luis.
De eerste schadedrempels voor groene luizen zijn vorige week in Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Beveland overschreden. Alle bietentelers in deze gebieden hebben een waarschuwing ontvangen om op de eigen bietenpercelen te gaan tellen en indien nodig een bespuiting uit te voeren.

Vandaag volgt een waarschuwing voor Walcheren, Noord-Beveland, Tholen/St. Philipsland, Voorne-Putten, Hoeksche Waard/IJsselmonde, Eiland van Dordrecht, Noord-Brabant, Noord-Limburg en Bommelerwaard/Betuwe vanwege het overschrijden van schadedrempels. Het advies is, na het overschrijden van de schadedrempel voor groene luizen, een bespuiting uit te voeren met Teppeki, Closer of Batavia om schade door vergelingsziekte te beperken.
In deze instructievideo van het IRS worden aandachtspunten bij het waarnemen van bladluizen getoond. De insectenwijzer (IRS) kan helpen bij het herkennen van schadelijke insecten en natuurlijke vijanden.

Grondige Aanpak Bodemplagen
De schade door bodeminsecten is dit jaar tot op heden nog beperkt. Cosun Beet Company participeert in de PPS grondige aanpak bodeminsecten om met een breed consortium aan organisaties te werken aan oplossingen voor bodemplagen als ritnaalden, emelten, springstaarten en wortelduizendpoten.

Suikerbietenplant weet door een scheur in de korst te dringen (foto: IRS)