Wisselende stand

20 april 2022

Vorige week is de inzaai verder gevorderd, bijna 90% van het landelijke areaal suikerbieten is inmiddels gezaaid. Deze week zal het resterende areaal worden ingezaaid, mits tijdig mest kan worden aangevoerd.
Landelijk is tot op heden ruim 500 hectare overgezaaid. Vorstschade, hagelschade en korstvorming zijn de voornaamste oorzaken. Nachtvorst heeft met name in Oost-Brabant voor relatief veel schade aan jonge bietenplanten gezorgd, waardoor 240 hectare in dit gebied is overgezaaid. Hagel heeft met name in het noordelijk deel van de Noordoostpolder schade veroorzaakt. Op veel percelen met schade wordt nog getwijfeld of overgezaaid moet worden, lees ook het IRS-bericht ‘Plantbestand volgen na wisselend weer’. De applicatie overzaai van het IRS kan helpen hierin de juiste keuze te maken.
Op kleigronden werkt korstvorming een vlotte veldopkomst tegen. Een deel van de percelen op klei heeft daardoor een wisselende stand en een relatief laag plantaantal. Met speciale korstbrekers of beregening proberen telers de schade te beperken en zo nog meer planten te krijgen, zie ook het IRS-bericht ‘Korstvorming kan opkomst belemmeren’.
Anderzijds staan de vroegst gezaaide bieten in het vierbladstadium met plantaantallen van 80 tot 90 duizend per hectare, wat de landelijke stand wisselend maakt.


Vroeg gezaaide bieten in het vierbladstadium in Zeeland.