Bietenoogst op 55%

17 november 2022

Begin deze week was landelijk 55% van de suikerbieten gerooid. Op de kleigebieden is de oogst met 60% verder gevorderd dan op de zand-, dal- en lössgronden, waar ongeveer 45% gerooid is. Tot op heden kan onder bijzonder gunstige omstandigheden gerooid worden.

Begin deze week was landelijk 55% van de suikerbieten gerooid. Op de kleigebieden is de oogst met 60% verder gevorderd dan op de zand-, dal- en lössgronden, waar ongeveer 45% gerooid is. Tot op heden kan onder bijzonder gunstige omstandigheden gerooid worden. Ook voor de langere bewaring worden al bieten gerooid, zie ook het IRS-bericht ‘Beperk bietbeschadiging bij rooien voor lange(re) bewaring’.
Doordat wortelopbrengsten van suikerbieten vaak hoger dan verwacht zijn, is het zaak de ligplaats daarop aan te passen. Het suikergehalte voor de negende campagneweek komt uit op 17%.

Bewaarverliezen beperken
Om bewaarverliezen te beperken is het belangrijk om bieten koel, droog en vorstvrij te bewaren. Een temperatuur in de bewaarhoop van boven de 10 graden, zeker onder vochtige omstandigheden, is ongunstig. De verwachte maximumtemperaturen voor de komende weken komen niet meer boven de 10 graden uit, waardoor dit geen reden meer is om oogst voor langere bewaring uit te stellen. Daarnaast is tijdig tegen neerslag beschermen belangrijk ter beperking van bewaarverliezen. Zie ook de flyer met tips voor het bepalen van oogstmoment en beperken van bewaarverliezen.

Vorstbescherming
Het IRS bewaaradvies vorst geeft voor Noord- en Oost-Nederland voor aankomend weekend kans op vorst aan en adviseert telers in het betreffende gebied om zo nodig tijdig vorstbeschermende maatregelen te nemen, zie ook het IRS-bericht ‘Opgelet: mogelijk nachtvorst op komst’.

Internetconsultatie
Laatste oproep om gebruik te maken van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, dit kan nog tot en met 18 november.
Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn! – Groeikracht (cosun.nl)