Maak gebruik van internetconsultatie gewaslijsten 7e AP

10 november 2022

Alle Cosun-leden hebben vandaag een brief op het ledenportaal ontvangen met daarin achtergrondinformatie en een oproep om gebruik te maken van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Tot 18 november kan hierop gereageerd worden.

Alle Cosun-leden hebben vandaag een brief op het ledenportaal ontvangen met daarin achtergrondinformatie en een oproep om gebruik te maken van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Tot 18 november kan hierop gereageerd worden.
De zogenaamde 1 oktober-maatregel uit het 7e AP voorziet erin dat op zand- en lössgronden gewassen voor 1 oktober moeten zijn geoogst en er een vanggewas moet zijn ingezaaid. Indien na 1 oktober een vanggewas gezaaid wordt, gaat een korting op de stikstof-gebruiksnorm gelden. Uitzondering zijn de zogenaamde wintergewassen. Cosun vindt dat suikerbieten, cichorei en consumptieaardappelen zonder beperkende voorwaarden als winterteelten gezien moeten worden. De huidige voorgestelde beperkingen leiden niet tot een vermindering van het risico op uitspoeling van nitraat en sluiten niet aan bij de boerenpraktijk.
Kijk voor meer informatie over de internetconsultatie in de brief op het Ledenportaal.

Eerste betaling
In juni 2021 (Cosun Magazine) en in juli 2022 (circulaire campagne planning) zijn de leden geïnformeerd over de aanpassing van de betalingstermijn als gevolg van de wet oneigenlijke handelspraktijken. De eerste betaling is gebaseerd op de minimumprijs van € 32,50 en vindt uiterlijk 30 dagen na levering plaats. Voor de eerste betaling geldt dezelfde kwaliteitsverrekening als voor de eindafrekening.