Aanpassing leveringsvoorwaarden 2024

07 september 2023

Het toewijzingspercentage voor 2024 is vastgesteld op 110%. Hiermee kan Cosun Beet Company haar bestaande klanten blijven beleveren in een gunstige markt.

Een belangrijke verandering in de leveringsvoorwaarden is dat de raad van beheer, na afstemming met de ledenraad, heeft besloten om voor 2024 herverdeling van polsuiker te introduceren. Herverdeling houdt in dat de niet benutte ruimte binnen de totale toewijzing van Cosun, doordat telers beneden hun toewijzing suikerbieten leveren, wordt herverdeeld over de telers die suikerbieten boven hun toewijzing hebben geleverd. Hierdoor kunnen suikerbieten die normaal gesproken als surplusbieten en of overschotbieten zouden worden uitbetaald, voor de definitieve betaling worden geherkwalificeerd tot ledenbieten dan wel surplusbieten. Dit kan het voor telers interessanter maken om minder scherp uit te zaaien.

Daarnaast heeft de raad van beheer besloten om de voorwaarde dat voldoende uitgezaaid moet zijn om te kunnen leveren van een andere ligplaats (bietentoerisme), komt te vervallen.

Met de invoering van herverdeling in combinatie met het versoepelen van de voorwaarden rondom bietentoerisme, wordt beoogd de individuele teler meer mogelijkheden te geven om een goede match te maken tussen zijn toewijzing en zijn daadwerkelijke hoeveelheid geteelde bieten.

Ook voor een aantal andere voorwaarden worden de bijdragen en vergoedingen aangepast.
Voor campagne 2023 zijn de vroeg- en laatleveringpremies reeds aangepast. Voor ledenbieten wordt de gemiste groei en de bewaarverliezen naar waarde van de vastgestelde bietenprijs vergoed. Deze aanpassing geldt ook voor de voorwaarden in 2024.

Op het ledenportaal worden de aangepaste leveringsvoorwaarden voor 2023, nieuwe leveringsvoorwaarden 2024 en het aangepaste reglement suikerbieten komende dagen geplaatst.

In het webinar op 7 september worden de voorwaarden nader toegelicht. Link naar het webinar:  www.cosunwebinar.com/webinar7sept/