Aandacht blijven houden voor bladschimmelbeheersing

30 augustus 2023

De infectiewaarden voor cercospora blijven erg hoog. Op dit moment is in alle gebieden in Nederland cercospora gevonden. Daarnaast is in diverse regio’s roest en op een enkel perceel meeldauw aangetroffen. Tot half oktober is het uitvoeren van een bladschimmelbespuiting rendabel. Bij vroege oogst is de stelregel om uiterlijk 4 weken voor de oogst de laatste bespuiting uit te voeren in verband met veiligheidstermijn en rentabiliteit van een bespuiting.
Het advies is om percelen wekelijks te controleren en bij aanwezigheid van bladschimmels een bespuiting uit te voeren. Een fungicidebespuiting werkt het best op rechtopstaand droog blad en een aandroogtijd van 1-2 uur. Kijk voor meer informatie op www.irs.nl/bladschimmels