Aandacht voor juiste ligplaats suikerbieten

Opslag van bieten vraagt extra aandacht voor de laadplaats. Een goede voorbereiding is belangrijk. De vragen in de Checklist voor geschikte ligplaatsen moeten voor aanvang van de bietenoogst met 'ja' beantwoord kunnen worden.


Bieten moeten zodanig worden opgeslagen dat de bieten onder alle omstandigheden (ook ’s nachts), zonder tijdsvertraging, op een verkeersveilige manier goed voor oplader en vrachtwagen bereikbaar en te laden zijn. De vol beladen vrachtwagen (circa 50 ton totaalgewicht) moet op eigen kracht en zonder extra risico vanaf de ligplaats via de openbare weg de fabriek kunnen bereiken. Aandachtspunten:

  • Stort uw bieten niet breder dan het aantal meters dat past bij de reikwijdte van de oplaadeenheid in uw regio. Zie voor meer informatie de folder 'Veilig en snel bieten laden'.
  • De omvang van de bietenhoop afstemmen op de ligplaats en voldoende ruimte vrijhouden voor oplaadeenheid en vrachtwagen
  • De bieten moeten op een vlakke, schone, liefst verharde ondergrond en rondom vrij van obstakels/ongerechtigheden opgeslagen worden. Voor verlading met de bietenmuis (dit gebeurt in een deel van Gelderland) is een onverharde ondergrond een voorwaarde.
  • De vrachtwagen rijdt (alleen) leeg maximaal 100 meter achteruit op een rechte weg.
  • De vrachtwagen moet op eigen kracht de ligplaats kunnen bereiken en verlaten.
  • Er mogen geen overhangende takken boven de ligplaats en toegangsweg aanwezig zijn.
  • Bij sneeuw en vorst moet de laadplaats van uw bieten en de toegangsweg van en naar de openbare weg sneeuw- en ijsvrij zijn