Vragen over Unitip

Vragen over Unitip

1. Wat is Unitip?

Unitip is het teeltregistratie- en adviesprogramma van Cosun Beet Company waarin bietentelers hun bietenteelt registreren. De naam Unitip komt van Suiker Unie Teelt Informatie Programma. Een teler die registreert in Unitip ontvangt rapportages en adviezen voor de teelt. Daarnaast ontvangt een teler vergelijkingsrapporten waarin de eigen teelt vergeleken wordt met telers in de regio en landelijk.

2. Hoe kan ik meedoen?

Via het ledenportaal van Cosun of door uw teelten in te zenden vanuit uw bedrijfsmanagement pakket. Voor vragen over het exporteren van registraties vanuit uw managementpakket kunt u terecht bij de leverancier.

3. Waarom is de teeltregistratie verplicht?

Grote suikerklanten stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. Duurzame suikerproductie is een belangrijk aandachtspunt bij de verkoop van suiker. Om de eisen op het gebied van duurzaamheid concreet te maken, heeft een groot aantal klanten de organisatie SAI (www.saiplatform.org) in het leven geroepen. Deelnemers aan Unitip voldoen aan de eisen voor de hoogste duurzaamheidscategorie volgens SAI.

4. Is teeltregistratie verplicht?

Unitip invullen is sinds 2018 verplicht en opgenomen in de leveringsvoorwaarden.

5. Waarom meedoen aan Unitip als ik al gecertificeerd ben voor voedselveiligheid?

Certificering is een leveringsvoorwaarde van Cosun om de voedselveiligheid in de gehele keten te borgen. Met inzet van certificerende instanties vindt hierop onafhankelijke controle plaats. Met het Unitip programma wordt een duurzame bietenteelt bevorderd: goede economie, aandacht voor milieu en de omgeving.
Unitip kan gebruikt worden om uw teeltregistratie van de afgelopen drie jaar te kunnen overleggen bij een controle door een certificerende instantie.

6. Zijn mijn teeltgegevens  bij Cosun Beet Company veilig?

Cosun Beet Company verstrekt uw individuele gegevens niet aan derden. Gemiddelde gegevens per regio worden wel (altijd anoniem) gepubliceerd in bijvoorbeeld het Unitip jaarverslag. Uw teeltgegevens zijn opgeslagen in een database die voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot beveiliging en privacy.

7. Kan ik Unitip uitbesteden?

De meest eenvoudige manier om de teeltregistratie in te vullen is via het Ledenportaal van Cosun.
Wanneer je de teeltregistratie wilt uitbesteden aan derden (bijvoorbeeld collega-teler of adviseur) kun je ook rechtstreeks inloggen in Unitip. Je kunt inloggen met het bedrijfsnummer (dit nummer begint met een 2) en het toegezonden wachtwoord aan de bietenteler. Kijk ook even naar de 2 video’s die beschikbaar zijn onder ‘Starten met Unitip’.

8. Waarom moet ik eerst een perceel intekenen?

De geografie van een perceel (GEO) is de sleutel. Door het intekenen van een perceel kan informatie van verschillende bronnen gemakkelijker worden gecombineerd. Zo kan Cosun Beet Company betere teeltadviezen geven. Informatie wordt bewaard en kan in de toekomst helpen de teelt verder te verbeteren.

9. Ik heb al percelen geregistreerd tijdens de ‘opgave leverwensen’, moet ik dit in Unitip opnieuw doen?

Wanneer u tijdens de opgave leverwensen percelen hebt ingetekend, zijn deze ook opgeslagen in Unitip. U kunt direct beginnen met het registreren van uw teelt.

10. Waarom krijg ik halve schermen bij invoeren teeltgegevens?

U gebruikt dan waarschijnlijk de internetbrowser Mozilla Firefox of Safari. Deze browsers worden nog niet ondersteund door de ontwikkelaar van Unitip. Unitip werkt het beste met Internet Explorer en Google Chrome.

11. Wanneer is mijn teelt compleet?

Uw teelt is compleet wanneer u alle teelthandelingen geregistreerd hebt die op het perceel zijn uitgevoerd en uw leveringsgegevens aan het perceel gekoppeld heeft. Pas na het leveren van de bieten kan de registratie dus compleet gemaakt worden.

12. Is een bemestingsonderzoek onderdeel van Unitip?

Ja. Een bodem bemestingonderzoek is essentieel voor een duurzame teelt en is daarom onderdeel van BAS-Unitip. Om uw teelt compleet te maken moet u de gegevens van een bodem bemestingsonderzoek vastleggen. Voer een bodem bemestingsonderzoek in van maximaal 4 jaar geleden.

13. Kan ik bij meerdere percelen gemakkelijk dezelfde handelingen invoeren?

Bij de onderdelen: bemesting, gewasbescherming en bewerking kunt u onderaan het invoerscherm aangeven of deze invoer ook voor een van de andere percelen geldt.

14. Hoe vul ik mijn opbrengstgegevens in Unitip?

Al uw bietenleveringen worden enkele dagen na levering zichtbaar in Unitip. In het scherm “koppelen leveringen” kunt u deze aan het juiste perceel koppelen en “opslaan”. Wanneer u aan de oplader van de bieten doorgeeft van welk perceel de verladen bieten komen, worden deze aan het juiste perceel in Unitip gekoppeld. Wanneer u op “opslaan” drukt, worden de leveringen automatisch aan het juiste perceel gekoppeld.

15. Waarvoor dienen de rapporten van mijn perceel?

Rapporten kunt u gebruiken om teelt, saldo en duurzaamheidgegevens snel te kunnen inzien. Uw Perceelverslag kunt u bij een controle aan de Certificerende Instantie tonen.

16. Wat kan ik zien in de vergelijkingrapporten?

In de vergelijkingrapporten wordt uw teelt vergeleken met telers uit uw eigen regio en telers van heel Nederland. U ziet in het rapport of u beter (groen) of minder (rood) presteert dan de bietentelers in uw gebied en of Nederland.

17. Kan ik ook mijn teelten van andere jaren inzien?

De teelten van de voorgaande jaren blijven voor u beschikbaar. In Unitip ziet u linksboven in het scherm een jaartal staan. Hier kunt u een ander jaartal kiezen en de gegevens van dat jaar bekijken.

18. Waarvoor dient de “perceelcode”?

De perceelcode wordt binnen de administratie van Cosun Beet Company gebruikt om de leveringen van deze teelt gemakkelijk te kunnen koppelen aan het betreffende perceel.

19. Andere vragen?

Stuur een mail naar agrarischedienst@cosunbeetcompany.com