Warm en droog

14 juni 2023

Over het algemeen ontwikkelen bietenpercelen zich met dit warme en droge weer voorspoedig. Op percelen waar de kwaliteit van de ondergrond niet optimaal is, zijn de eerste tekenen van groeiremming als gevolg van droogte wel zichtbaar.

Door de lage relatieve luchtvochtigheid is de effectiviteit van herbiciden minder, waardoor telers het spuitmoment, de middelenkeuze of dosering moeten aanpassen om onkruiden goed te kunnen bestrijden. Daarnaast kan mechanische onkruidbestrijding onder deze omstandigheden goed ingezet worden.

In dit groeistadium worden groeibelemmeringen goed zichtbaar. Naast problemen met de bodemstructuur worden landelijk gevallen gemeld van een te lage pH, nutriëntengebrek, wortelbrand of aaltjes. Het is belangrijk om oorzaken van groeibelemmeringen te achterhalen om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Demodagen op Cosun Onkruid Platforms goed bezocht
Vandaag vindt de laatste van vier demodagen op de Cosun Onkruid Platforms plaats in het Limburgse Neerkant. Hier zijn verschillende machines in actie te zien. Ook wordt uitleg gegeven over de verschillende proefobjecten in suikerbieten en cichorei waarbij de mogelijkheden van geïntegreerde onkruidbeheersing worden onderzocht.