AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Warm en droog

Nieuws Image
20 juli 2022
Bietenpercelen hebben zich afgelopen weken goed ontwikkeld. De laatste week is het warm tot heet geweest waardoor op droogtegevoelige grond bieten slap hangen of plat hebben gelegen, zie ook het IRS-bericht. Diverse percelen zijn beregend en er zijn percelen waar de bladeren van verbrand zijn. Percelen die minder last van de droogte hebben gehad, benutten de zoninstraling. Op diverse percelen worden plekken door vergelingsziekte zichtbaar, kijk voor een IRS-bericht en video ‘Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar’.
 
Veel percelen zijn inmiddels gespoten tegen bladschimmels. Voor Friesland klei en Groningen klei is nog geen waarschuwing uitgegaan. Het is goed alert te blijven voor een tweede bestrijding, zeker bij beregening van percelen. De tijdige eerste bespuiting, maar ook de tweede zijn cruciaal voor de bladschimmelbeheersing. In deze periode wordt veel nieuw blad gevormd. Vanwege de bladgroei kan het noodzakelijk zijn om ongeveer twee – drie weken na de eerste bespuiting de tweede behandeling uit te voeren. Controleer het bietenperceel wekelijks op bladschimmelaantasting. Het eindresultaat van een geslaagde bladschimmelbeheersing wordt vaak in deze periode bepaald. Zie ook het bericht met de actuele bladschimmelsituatie op de IRS-site.
 
Aanbod Toptex
Gelijk aan vorig jaar kunnen bietentelers tot 31 augustus Toptex bestellen. Toptex helpt om suikerbieten in bewaring tegen neerslag te beschermen en zodoende bewaarverliezen te beperken. Door vroeg te bestellen is de Toptex voor telers gunstig geprijsd. Kijk voor meer informatie op www.cosunleden.nl/toptex

Perceel in Noord LimburgAfbeelding1.png