Vrijstelling voor Batavia tegen bladluizen

31 mei 2024

De ministeries van LNV en I&W hebben positief gereageerd op de door Cosun ingediende aanvraag voor vrijstelling. Vanwege het relatief warme weer afgelopen maanden is er dit teeltjaar verhoogd risico op bladluis. Dit brengt waarschijnlijk meer verspreiding en schade van het vergelingsvirus met zich mee. De vrijstelling voor Batavia is dit jaar verleend omdat er sprake is van een landbouwtechnisch probleem zonder redelijk beschikbaar beheersingsalternatief.

De vrijstelling voor gebruik van Batavia in suikerbieten is verleend tot 15 juli 2024.

Ondanks dat de vrijstelling relatief laat verleend is, zijn we verheugd met de uitkomst. Met deze aanvulling in het middelpakket krijgen bietentelers alsnog een kans om schade door vergelingsziekte op een geïntegreerde manier te voorkomen.

Betreft het geldende luizen beheersing advies (incl. Batavia) kunt u het meest recente nieuwsbericht van het IRS raadplegen Batavia beschikbaar vanaf 1 juni voor beheersing bladluizen en vergelingsziekte’.  Voor de actuele bladluizensituatie kunt u de website van het IRS  www.irs.nl/luis raadplegen.