Update winterteelten / 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

01 november 2022

Vorige week hebben we bericht dat LNV de gewaslijst winterteelten heeft gepubliceerd.

Vorige week hebben we bericht dat LNV de gewaslijst winterteelten heeft gepubliceerd. Vanuit Cosun zijn we samen met brancheorganisaties in overleg met het ministerie van LNV over deze gewaslijst. Net als veel telers hebben wij vragen over deze gewaslijsten. Zowel over suikerbieten, die de opmerking ‘indien laat geoogst’ hebben gekregen, als ook over consumptieaardappelen en cichorei die helemaal niet zijn opgenomen op de lijst.
Begin volgende week zullen we onze telers attenderen op en verzoeken gebruik te maken van de internetconsulatie. Wij zullen daartoe gerichte argumenten aandragen.