Uitzaai hervat

19 april 2023

Vorige week kon er maar beperkt bieten gezaaid worden. Begin deze week was een kleine 10% van het areaal ingezaaid. Deze week is de zaaibedbereiding en inzaai op met name hoger gelegen percelen of lichtere gronden weer hervat en later ook op de kleigronden.

De ondergrond is op veel plaatsen bekwaam, vaak loopt nog water uit de aanwezige drains weg. Zie voor aandachtspunten ook dit IRS-bericht. Op de eerder gezaaide percelen wordt de eerste vraatschade door emelten waargenomen.