Uitbreiding bieten reinigen

16 maart 2023

De kosten van bietentransport zijn de laatste jaren sterk gestegen en deze stijging zal naar verwachting de komende jaren voortzetten.

De kosten van bietentransport zijn de laatste jaren sterk gestegen en deze stijging zal naar verwachting de komende jaren voortzetten. Daarnaast nemen de kosten van de afzet van bietengrond toe. Verder wordt de druk om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren (ook vanuit afnemers) groter. Ook rekening houdend met de mogelijkheden in de praktijk heeft Cosun besloten om vanaf campagne 2023 in Overijssel noord/Drenthe zuid de bieten met een bietenmuis te gaan verladen.
De komende jaren zullen de mogelijkheden voor het reinigen van bieten in andere gebieden verder worden onderzocht.

Tijdig opruimen bietenrestanten
Om vergelingsziekte vroeg in het seizoen te beperken, adviseert het IRS om achtergebleven bieten en -koppen die weer uitlopen in percelen te bestrijden om verspreiding van vergelingsziekte vroeg in het seizoen te reduceren. Ook is het advies om tijdig restanten van bietenhopen op te ruimen, zie het hele bericht: Voorkom vergelingsziekte door bietenhopen en restanten bieten tijdig op te ruimen.