Start metingen infectiewaarden bladschimmels

29 juni 2023

Na sluiting van het gewas, wat op dit moment landelijk op 75% van de percelen het geval is, kan het microklimaat in het gewas zodanig zijn dat infectie van bladschimmels ontstaat. Om beter inzicht te krijgen in infectiekansen is het netwerk van bladschimmelsensoren weer operationeel.

Na sluiting van het gewas, wat op dit moment landelijk op 75% van de percelen het geval is, kan het microklimaat in het gewas zodanig zijn dat infectie van bladschimmels ontstaat. Om beter inzicht te krijgen in infectiekansen is het netwerk van bladschimmelsensoren weer operationeel. Hierop zijn de eerste hoge infectiekansen voor cercospora na recente neerslag gemeten. Meestal worden vlekjes 1 tot 2 weken na infectie zichtbaar. Het advies is een fungicide bespuiting uit te voeren op het moment dat de eerste vlekjes verschijnen.

Jongerenbijeenkomsten Cosun
De komende periode organiseert de jongerenraad van Cosun in Nederland tien bijeenkomsten voor jonge bietentelers. Op deze bijeenkomsten zal het toekomstperspectief van de coöperatie en Cosun-teelten centraal staan. Kijk voor meer informatie op: Cosun – Ledensite – Bijeenkomsten voor jonge bietentelers, praat mee over jouw toekomst (cosunleden.nl)

Innovatiedagen Valthermond
Op 4 en 5 juli aanstaande vinden de Innovatiedagen plaats op de proefboerderij in Valthermond. Deze dagen zullen in het teken staan van het landbouwperspectief van de Veenkoloniën. Bezoek de proefvelden, bekijk de verschillende demonstraties, ontdek ontwikkelingen in rassen, teeltsystemen, technieken en zie wat er allemaal gebeurt in de Veenkoloniën op het gebiedsplein.
Klik hier voor de uitnodiging. Het programma volgt zeer binnenkort op de website van Innovatie Veenkoloniën.