Nog 10% van het suikerbietenareaal te rooien

21 december 2023

Afgelopen week zijn door grote inspanning van telers en loonwerkers veel bieten gerooid. Helaas vertraagt veel neerslag de oogst opnieuw. Landelijk is nog 10% van het bietenareaal te rooien, waarbij de oogst op kleigronden het meest gevorderd is en op de Noordelijke zand- en dalgronden nog het meeste te rooien is. De campagne duurt naar verwachting nog een kleine 6 weken tot circa 31 januari.

De buitentemperatuur is naar verhouding hoog. Dit vraagt extra aandacht voor bieten in de bewaring. Maximale ventilatie kan het oplopen van de temperatuur in de bietenhoop beperken. Voor nog te rooien bieten is het advies de bieten zoveel mogelijk in een langgerekte hoop te storten. Via een landelijk meetnetwerk van tientallen sensoren is het temperatuurverloop in bietenhopen te volgen.

Na enkele weken met weekgemiddelde suikerpercentages van 16% of hoger is het weekgemiddelde van de laatste week nu 15,8%. Het gemiddelde weekgemiddelde tarrapercentage loopt op naar 13,9%. Kijk voor regionale cijfers op Weekcijfers – Cosun | Suikerbieten (cosunleden.nl)