Lichte daling suikergehalte in tweede campagneweek

29 september 2022

In de tweede week van de campagne zien we gemiddeld een lichte daling van het suikergehalte naar 16,2%.

In de tweede week van de campagne zien we gemiddeld een lichte daling van het suikergehalte naar 16,2%. Dit komt deels doordat nu vanuit alle regio’s bieten aangevoerd zijn en deels door een combinatie van droogte gevolgd door veel neerslag. In het Zuidelijke deel van Nederland, waar meer neerslag is gevallen, is de gemiddelde daling van het suikergehalte dan ook groter dan in het Noordelijke deel van Nederland. De wortelopbrengsten vallen op de kleigronden over het algemeen wel erg mee, opbrengsten van ruim boven de 100 ton worden regelmatig gehaald.
De suikerfabrieken draaien nog steeds erg goed en draaien inmiddels op 100% capaciteit. De recente neerslag zorgt regionaal voor stagnatie in de oogst, desondanks zijn de veldvoorraden nog voldoende. Op percelen met een dunne stand vraagt rooikwaliteit extra aandacht.

Impressie velddagen
Recent hebben verschillende velddagen plaatsgevonden, zoals de Innovatiedag BodemPlant- en Bodemgezondheidsdag en ATH waar IRS en Cosun Beet Company aan deelnamen. Het IRS heeft hiervan impressies gemaakt met een samenvatting van voor de bietenteelt interessante thema’s.