Let op rotte bieten

06 december 2022

Rotte bieten door phoma komt dit jaar meer voor. Het typische jaar met extreme droogte gevolgd door natte omstandigheden in combinatie met een wat hogere pH is de meest voorkomende verklaring bij problemen.

Bieten voor langere bewaring kunnen het beste droog en moeten vooral vorstvrij worden bewaard. Als in de partij een afwijkende kwaliteit voorkomt, moeten we extra alert zijn. Incidenteel zien we rotte bieten in bietenhopen als gevolg van een aantasting door phoma. Let hier goed op: dergelijke bieten kunnen de hoop tijdens de bewaring snel verslechteren.

Rotte bieten door phoma komt dit jaar meer voor, zie ook dit IRS-bericht. Het typische jaar met extreme droogte gevolgd door natte omstandigheden in combinatie met een wat hogere pH is de meest voorkomende verklaring bij problemen. Meestal vinden we niet over het gehele perceel verspreid aantastingen maar is het plaatselijk. Het advies is ernstig aangetaste bieten niet in de bietenhoop te brengen. Voor rotte bieten geldt een leveringsvoorwaarde van maximaal 10% bieten met enig rot.
Cosun Beet Company adviseert bietentelers die dergelijke bieten bij de oogst zien, dit te melden bij de agrarische dienst.

Stel het rooien niet uit
In de afgelopen week zijn erg veel bieten gerooid, maar met nog ruim 15.000 hectare te gaan moet er nog veel gebeuren. Met een onzeker vooruitzicht op het weer blijft het spannend.