Laatste bieten nog niet gezaaid

12 juni 2024

Helaas zijn door de extreem natte omstandigheden nog niet alle bieten gezaaid. Afgelopen week is er enkele dagen gezaaid. Landelijk is 1.850 hectare nog niet gezaaid, waarvan 1.700 hectare in Oost-Brabant en Limburg. Door de extreme hoeveelheden regen zijn op percelen met wateroverlast veel planten weggevallen, waardoor percelen zijn overgezaaid of een dunnere stand hebben. Meeste overzaai is veroorzaakt door slakkenvraat en emeltenschade. Tot op heden is 1.200 hectare overgezaaid.
Klik hier voor de regionale cijfers.

Het is een moeilijk voorjaar voor de telers. In gebieden waar de wateroverlast beperkt is geweest staan eerste percelen dicht. In voornamelijk het zuiden van het land moeten pas gezaaide bieten nog boven komen. Planten zijn minder weerbaar. Op lichte gronden komt plantwegval door aphanomyces en pythium voor, zie ook het IRS-bericht: ‘Bodemschimmels zorgen voor schade door zeer nat voorjaar’.

Het weer van komende maand zal mede bepalend zijn wat de mate van opbrengstderving zal zijn.