Kandidaat bestuurders gezocht

21 september 2022

Bij Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kringbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie. In de kringvergaderingen van februari 2023 zijn er in diverse kringen verkiezingen. In verband met de spreiding van kringbestuursleden over de afdelingen binnen een kring worden voor de navolgende afdelingen bestuurskandidaten gezocht:

  • Friesland/Groningen: twee vacatures voor de afdeling Groningen. Gezien de spreiding binnen het kringbestuur worden bij voorkeur kandidaten gezocht uit het zand- en veengebied, uit de oude Veenkoloniën.
  • Drenthe-Overijssel Noord: drie vacatures. Bij voorkeur kandidaten uit Drenthe- Noord, Drenthe-Midden en Noord-Overijssel.
  • Holland: één vacature voor de afdeling Holland-Midden (het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal).
  • Flevoland: één vacature voor afdeling Oostelijk Flevoland.
  • Zeeland: één vacature voor de afdeling Zeeuws-Vlaanderen.
  • West-Brabant/Zuid-Hollandse Eilanden: één vacature voor de afdeling West-Brabant. Bij voorkeur kandidaten uit de regio Land van Heusden en Altena/Biesbosch.

Aanmelden
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in een kringbestuur, stuur dan uw motivatiebrief, vergezeld van een cv, met vermelding van uw lidnummer uiterlijk 10 oktober naar secretariaat.rvb@cosun.com. Een uitgebreid functieprofiel voor ledenraadleden wordt gehanteerd. Meer informatie over de bestuurlijke structuur van Cosun is te vinden op www.cosun.nl (onderdeel ‘Governance’).

Procedure
De verkiezingsprocedure gaat als volgt. De aanmeldingen worden doorgestuurd naar het betreffende kringbestuur dat de reacties zal meenemen in de selectieprocedure. Het bestuur selecteert één kandidaat per vacature die zij ter verkiezing zal voordragen tijdens de kringvergadering van februari aanstaande. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com of (076)530 33 07.