Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Kandidaat-bestuurders gezocht

Nieuws Image
04 september 2018
Bij Royal Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kringbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste gezagsorgaan van de coöperatie. In de kring/afdelingsvergaderingen van februari 2019 zijn er in diverse kringen verkiezingen. In verband met de spreiding van kringbestuursleden over de afdelingen binnen een kring worden voor de navolgende afdelingen bestuurskandidaten gezocht:
  • Friesland/Groningen: één vacature voor de afdeling Friesland
  • West-Brabant/Zuid-Hollandse Eilanden: één vacature voor de afdeling Goeree-Overflakkee
  • Zuidoost-Nederland: één vacature voor de afdeling Zuid-Limburg.
Aanmelden
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in een kringbestuur, stuur dan uw motivatiebrief, vergezeld van een CV, met vermelding van uw lidnummer uiterlijk 14 oktober naar secretariaat.rvb@cosun.com. Een uitgebreid functieprofiel voor ledenraadleden staat op www.cosun.nl.

Procedure
De verkiezingsprocedure gaat als volgt. De aanmeldingen worden doorgestuurd naar het betreffende kringbestuur dat de reacties zal meenemen in de selectieprocedure. Het bestuur selecteert één kandidaat per vacature die zij ter verkiezing zal voordragen tijdens de kring-/afdelingsvergadering van februari aanstaande.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com of (076)530 33 07.