Inzaai bieten van start

Nieuws Image
10 maart 2022
Vorige week zijn op enkele percelen in zuidelijk Nederland de eerste bieten al gezaaid op ongeveer 50 hectare. Dit waren voorjaarsgeploegde percelen op lichte grond waar het zaaibed beter viel dan verwacht en zaaien al mogelijk was.
Ondanks de vele neerslag in februari heeft het recente droge weer met drogende oostenwind ervoor gezorgd dat percelen vlot bekwamer worden voor zaaibedbereiding en de inzaai landelijk van start kan.
Door veel neerslag en weinig tot geen vorst kan het maken van een goed zaaibed op najaarsgeploegde grond een uitdaging zijn. Met de huidige weersverwachting van blijvend droog weer kan het verstandig zijn tijdig te starten met de zaaibedbereiding voordat de bovengrond te ver is uitgedroogd. Het is daarbij altijd zaak om de bandenspanning zo laag mogelijk te houden om schade in de ondergrond te minimaliseren. Streef naar een bandendruk van 0,4 bar, indien haalbaar met de gekozen banden, zie het IRS-advies.
Inmiddels worden in alle gebieden bieten gezaaid. Met de huidige weersvooruitzichten verwachten we dat dit volgende week doorzet.
 
In dit IRS-bericht worden belangrijke aandachtspunten bij het zaaien benoemd. Naast bekwaamheid van de (onder)grond zijn een regelmatige controle van de machine en het zaaiwerk belangrijk voor een goed resultaat.
Voorkom vraatschade door muizen door het aanbieden van alternatief voer. Een grof zaaibed en ondiepe zaai (< 1 cm) vergroot de kans op muizenschade.
xx.png