Intern lid raad van beheer gezocht

13 juni 2023

Intern lid raad van beheer gezocht
Cosun hanteert het zogenoemde basisbestuursmodel, waarbij een meerderheid van leden zelf het bestuur van de coöperatie vormt. De ledenraad benoemt dit bestuur, zijnde de raad van beheer. Die bestaat uit negen leden: zes zijn lid van de coöperatie en worden aangeduid als interne leden, drie zijn externe leden. In september 2023 ontstaat een vacature voor een intern lid.

Praktiserend bietenteler
De primaire taak van de raad van beheer is het besturen van de coöperatie. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf, als de ondernemingen die tot Cosun behoren.
Cosun zoekt een praktiserend bietenteler met een goed contact met de praktijk. Belangrijke eigenschappen zijn:

  • een diepgaand begrip van het coöperatieve deel van Cosun
  • financiële kennis is een pré
  • goed de belangen en verwachtingen van de leden en de coöperatieve waarden en normen aanvoelen en
  • de vaardigheid hebben het beleid naar de leden uit te dragen.

Afspiegeling
Cosun streeft naar een afspiegeling van de maatschappelijk gewenste diversiteit in de samenstelling van de raad van beheer wat betreft achtergrond, regio en geslacht. De functie kost minimaal 65 dagen per jaar. Tegen een marktconforme vergoeding. Verdere informatie staat in het functieprofiel en het governance-model op www.cosun.nl.

Verkiezingsprocedure
Uit de kandidaten die zich hebben aangemeld naar aanleiding van deze oproep maakt een selectiecommissie een keuze. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de raad van toezicht en bestaat verder uit twee leden van de raad van beheer en één lid van de ledenraad. De selectiecommissie geeft een unaniem advies aan de raad van beheer over de voor te dragen kandidaat. Uiteindelijk zal één kandidaat door de raad van beheer, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de raad van toezicht, ter verkiezing worden voorgedragen aan de ledenraad.
Voor meer informatie over de procedure kan contact worden opgenomen met het bestuurssecretariaat via secretariaat.rvb@cosun.com of (076) 53 03 307.

Reageren
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uw motivatie, vergezeld van een uitgebreid CV, uiterlijk 5 juli 2023 naar secretariaat.rvb@cosun.com. De verwachting is op 11 juli de eerste gesprekken in te plannen.
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van beheer: arwin.bos@cosun.com.

Alle reacties op deze oproep worden vertrouwelijk behandeld.