Hoge infectiewaarden; let op bladschimmels

26 juli 2023

De door de sensoren gemeten infectiewaarden voor cercospora zijn zeer hoog. Regionaal zijn er verschillen, vaak te verklaren vanuit de luchtvochtigheid in het gewas als gevolg van verschil in neerslaghoeveelheden. Fungiciden moeten worden ingezet bij de eerste vlekjes. Deze verschijnen 7 tot 14 dagen na de infectie. In een groot aantal gebieden zijn de eerste cercospora-vlekjes gevonden en zijn waarschuwingen verzonden.
Het advies is om percelen wekelijks te controleren en bij aanwezigheid van bladschimmels een bespuiting uit te voeren. Tenzij het perceel bestemd is voor vroege levering en de druk niet groot is, dan kan een bespuiting achterwege gelaten worden, zie IRS-bericht. Een fungicidebespuiting werkt het best op rechtopstaand droog blad en een aandroogtijd van 1-2 uur. Kijk voor meer informatie op www.irs.nl/bladschimmels.