Hoge alertheid op bladschimmels

09 augustus 2023

In alle windstreken wordt zeer alert gereageerd op beheersing bladschimmels. Signalen vanuit de agrarische dienst wijzen uit dat veel bietentelers de eerste en ook een tweede bespuiting hebben uitgevoerd.

Het teeltadvies vormt samen met het sensornetwerk en het attendering systeem een professionele geïntegreerde aanpak in de suikerbieten. De ervaring leert dat de timing van de eerste bespuitingen erg belangrijk zijn. Zie ook het IRS-bericht van 9 augustus.De bieten staan er momenteel over het algemeen gezond op. We zien (nog) weinig aantastingen van vergelingsziekte, de eerste vlekken van cercospora zijn dit jaar iets later gevonden waarbij de bietentelers alert hebben gereageerd.
Nu de droogte is opgeheven kan van de groeimaand augustus optimaal worden geprofiteerd. In juli hadden we minder zonuren dan normaal. De zonnige weersverwachting voor de komende weken is zeer welkom.
Het blijft belangrijk de bieten wekelijks te controleren op verschijnselen van bladschimmels. Dit is nodig vanwege de noodzakelijke bescherming van steeds nieuw gevormde bladeren als schimmels eenmaal aanwezig zijn.
Als een vervolgbespuiting nodig is, wissel dan van actieve stof. Met afwisselen van actieve stoffen wordt het risico op resistentieontwikkeling verminderd. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/alle/bladschimmelpagina/4.-bestrijding