Einde bietencampagne

07 februari 2024

Maandag 5 februari zijn de laatste bieten in Hoogkerk verwerkt. Totaal zijn 7,2 miljoen ton bieten verwerkt tot suiker en diksap. Uiteindelijk is 308 hectare niet geoogst. Dit zijn hoofdzakelijk delen van percelen waar de draagkracht onvoldoende was door de zeer natte omstandigheden. Onder de bijzondere voorwaarden-vorstschade zijn ruim 300.000 ton bieten geleverd. Een grote hoeveelheid bieten met vorstschade, die versneld zijn afgenomen en verwerkt.

De eindopbrengst is 13,5 ton suiker per hectare. Wortelopbrengst 86,1 ton per hectare met 15,6% suiker en winbaarheid van 89,7. Gemiddeld tarra% is uitgekomen op 12,4%. Diverse telers hebben met de opbrengstresultaten niet hun toewijzing vol geleverd en minder geleverd dan de 85% leveringsplicht. Bij niet voldoen aan de plicht moet uiterlijk 14 dagen na einde campagne een aanvraag ontheffingsleveringsplicht via het ledenportaal ingediend worden.

Voor de teeltregistratie Unitip moeten de gegevens voor 15 februari compleet zijn om begin april de eindafrekening te kunnen ontvangen.

Gratis N mineraalmetingen

Groeikracht Cosun biedt telers een gratis N mineraalmeting aan. De metingen zijn in het kader van het verder optimaliseren van de teelt en werken aan behalen van de doelen voor een betere waterkwaliteit. 900 Telers hebben zich reeds aangemeld. Deelname voor een voorjaars- en najaarsmeting kan tot 15 februari. Voor aanmelden en meer informatie is hierbij de link Haal meer uit je bodem! Vraag nu een gratis N-mineraalmeting aan – Groeikracht Cosun.