Eerste prognose opbrengst: 14,9 ton suiker

23 juni 2022

Momenteel is landelijk op ruim 90% van het areaal het gewas gesloten. In de meeste gebieden zijn slechts enkele percelen nog niet gesloten, in het Friese en Groningse kleigebied is dit vanwege veel overzaai ongeveer 30%.
Landelijk gemiddeld komt de gewassluitingsdatum uit op 10 juni, en is de groeipuntsdatum 14 juni. De bieten beginnen vanaf dat moment aan de diktegroei. De groeipuntsdatum ligt vier dagen vroeger dan het meerjarig gemiddelde. Regionaal, zie tabel hieronder,  varieert de gemiddelde groeipuntsdatum van 10 juni in het Zuidwesten tot 19 juni in het Noordelijk kleigebied.

De eerste prognose van de suikeropbrengst komt hiermee op 14,9 ton suiker. Dit is hoger dan het meerjarig gemiddelde van 13,9 ton.
Deze eerste opbrengstverwachting is gebaseerd op de stand van de bieten van vandaag. Hierbij gaan we er van uit dat we vanaf nu gemiddeld weer hebben tot het einde van het seizoen. Betere of minder goede groeiomstandigheden kunnen de uiteindelijke opbrengst anders doen uitpakken.

Tabel groeipuntsdatum per regio

Teeltgebied Zaaidatum Groeipunt Kilogram Suiker
1 Zeeuws Vlaanderen 25-Mar-22 10-Jun-22 16.200
2 Zeeuwse Eilanden 24-Mar-22 9-Jun-22 16.800
3 West Brabant 31-Mar-22 11-Jun-22 15.600
4 Holland 28-Mar-22 11-Jun-22 15.700
5 Flevoland 28-Mar-22 12-Jun-22 15.700
6 Noord Oost Polder 2-Apr-22 12-Jun-22 15.700
7 Noordelijke Klei 9-Apr-22 19-Jun-22 13.500
8 Noordelijke Zand 8-Apr-22 18-Jun-22 13.400
9 Noordelijke Dal/ Veen 8-Apr-22 18-Jun-22 13.500
10 Gelderland 2-Apr-22 15-Jun-22 13.700
11 Oost Brabant 1-Apr-22 11-Jun-22 14.300
12 Limburg 31-Mar-22 11-Jun-22 14.900
Totaal 1-Apr-22 14-Jun-22 14.900