AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Eerste bieten gezaaid

Nieuws Image
06 maart 2019
Met het uitzonderlijk mooie weer van afgelopen week en goede omstandigheden van de bodem zijn de eerste 365 hectares bieten gezaaid. Veel telers vinden het risico te groot en kiezen er voor om toch maar te wachten.
 
Er is voor de tijd van het jaar al heel veel veldwerk uitgevoerd. In het zuidwesten zijn vroege aardappelen gepoot. In de meeste gebieden zijn volop uien geplant en gezaaid, en is er veel mest uitgereden en al kunstmest gestrooid. In een aantal gebieden zijn de voorjaarsleveringen van Betacal afgewerkt.
Ondanks de zeer gunstige omstandigheden zijn er maar weinig bieten gezaaid. In west Noord-Brabant is ruim 100 hectare bieten gezaaid, in de gebieden Flevoland en ook op de noordelijke klei elk ook ongeveer 100 hectare. De risico’s van extreem vroeg zaaien zijn voor de bietentelers reden om rustig te wachten tot op zijn vroegst vanaf 10 maart. Vanaf die datum kunnen, als het weer en de bodem het toelaten, alle rassen gezaaid worden. Bij een lage bodemtemperatuur kiemen de bieten echter traag en zijn dan ook lang onderweg naar de opkomst. Het risico op een lager plantenaantal door vreterij van allerlei bodeminsecten is dan ook groter. Zie voor meer informatie en adviezen het IRS-bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’. Bovendien kan een langdurig koude periode tijdens en na de opkomst leiden tot meer schieters. Rassen met resistentie tegen rhizoctonia of witte bietencysteaaltjes zijn wat gevoeliger voor schieten, zie ook dit IRS-bericht. Het kan natuurlijk goed gaan, maar het is afwachten of de reeds gezaaide bieten profijt zullen hebben van hun voorsprong.  
We willen er nogmaals uitdrukkelijk op wijzen dat overgebleven zaad van vorig jaar met Sombrero of Poncho Beta niet uitgezaaid mag worden.
 
Er vinden deze week veel Unitip-bijeenkomsten plaats. Een goed moment om de teelt van 2018 te evalueren en adviezen voor 2019 met elkaar uit te wisselen. Inmiddels is het Unitip-jaarverslag aan alle bietentelers toegezonden, zie https://www.cosunleden.nl/unitip/unitip-verslagen.