Droogte remt suikeropbrengst

31 augustus 2022

De verwachte suikeropbrengst is 14,8 ton per hectare en daarmee bovengemiddeld (vijfjarig gemiddelde is 13,9 ton). De groei van de suikerbieten wordt door aanhoudende droogte afgeremd. De komende maanden zijn bepalend voor de uiteindelijke eindopbrengst.
Zo lang het bietenblad geen hittestress ondervindt, profiteert de suikerbiet van de instraling van zonlicht. De hoeveelheid instraling is tot op heden ruim 10% hoger dan gemiddeld. Ook is de aantasting door vergelingsziekte en bladschimmels nog relatief beperkt.
Zonder de beperking van vocht zou de suikeropbrengst ruim boven de 16 ton uitkomen.

Verschillen groot
De verschillen tussen, maar ook binnen de teeltregio’s zijn erg groot. De hoogte van het neerslagtekort varieert landelijk, en bij buien zijn lokaal grote verschillen in neerslaghoeveelheid. Daarnaast zorgen het wel of niet kunnen beregenen en de kwaliteit van de bodemstructuur voor grote verschillen tussen percelen binnen teeltregio’s. Op de Noordelijke kleigronden is de impact van de droogte het meest beperkt, minder dan 10% van de percelen vertoont hier (pleksgewijs in het perceel) schade door hitte en droogte. Op de zand- en dalgronden vertoont 30% pleksgewijs schade in het perceel. Totaal betreft het 5% van het areaal op zandgrond- en dalgronden die volledig zijn beschadigd.

Opbrengstprognose in kg suiker per hectare per regio

1 Zeeuws Vlaanderen 16.600
2 Zeeuwse eilanden 16.900
3 West brabant 16.700
4 Hollanden 16.300
5 Oost en zuid Flevoland 16.700
6 Noordoostpolder 15.900
7 Noordelijke klei 13.800
8 Noordelijk zand 12.500
9 Noordelijk dal 12.900
10 Gelderland 12.400
11 Oost brabant 14.300
12 Limburg 15.200
Totaal 14.800

Zowel landelijk als binnen regio’s zijn de verschillen groot. Links een perceel op de Groninger klei, rechts een sterk verdroogd perceel op zandgrond in Zeeuws-Vlaanderen.