Campagne op ruim één derde

03 november 2022

Begin deze week was 35% van het totale bietenvolume van deze campagne verwerkt. De suikerfabrieken draaien goed. De actuele gereedligdatum is voor telers op het ledenportaal en de BAS-app te raadplegen. De verwachte einddatum van de campagne is 26 januari.

Het suikergehalte van de tot op heden geleverde bieten komt uit op 16,5% met een tarrapercentage van 9,4% en een WIN van 90,5. De bladschimmelaantasting is door de hoge temperaturen nog erg toegenomen. Om cercospora druk in de toekomst te beperken kan bietenloof na de oogst het beste worden ondergewerkt. Dit voorkomt verspreiding van sporen en zorgt dat het organische materiaal sneller afbreekt waardoor de uitzieking van cercospora ook sneller start.

Organisatie teeltvergaderingen
In de periode van 13 december tot en met 17 januari worden weer regionale teeltvergaderingen gehouden. De opzet zal gelijk zijn aan hoe dit voor de coronamaatregelen werd georganiseerd. In deze overzichtskaart zijn de geplande locaties en data (bij opklik) te zien. Telers ontvangen hiervoor een uitnodiging voor de locatie(s) bij hen in de buurt.