Campagne op 90%, kwaliteit bieten neemt versneld af

12 januari 2023

Inmiddels is 90% van de bieten verwerkt. Het eind van de campagne is voorzien voor 26 januari. De grote temperatuurwisselingen en gemiddeld te hoge temperaturen zorgen voor hoger dan gemiddelde suikerverliezen in de bewaring. Bieten in het veld hebben ook een grote gehalte daling. Het suikergehalte van de laatste campagneweek komt uit op 16,1%.

Inmiddels is 90% van de bieten verwerkt. Het eind van de campagne is voorzien voor 26 januari. De grote temperatuurwisselingen en gemiddeld te hoge temperaturen zorgen voor hoger dan gemiddelde suikerverliezen in de bewaring. Bieten in het veld hebben ook een grote gehalte daling. Het suikergehalte van de laatste campagneweek komt uit op 16,1%.

Met name bietenhopen die enkel met plastic waren afgedekt is vorstaantasting aan de buitenste laag ontstaan. Deze bieten gaan rotten en zijn niet meer verwerkbaar. De bacteriegroei op deze bieten zorgt voor ernstige verwerkingsproblemen in de suikerfabriek. Het is daarom van belang dat deze bieten worden verwijderd om ze te kunnen verladen. De aangetaste bieten kunnen namelijk ook gezonde bieten aantasten.Ruim 130.000 ton bieten zijn verwerkt onder bijzondere voorwaarden – vorstschade. Een klein deel vorst aangetaste bieten moet nog gerooid worden. Advies is de bieten voldoende diep te koppen om geen beschadigde delen biet te leveren en te zorgen dat er geen groene delen op de bieten blijft zitten. In totaal staat nog 450 hectare suikerbieten in de grond, waarvan het merendeel op de Zeeuwse eilanden.Bietenzaadbestelling afgerond
De resistentiekeuzen is in 2023 nauwelijks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel aaltjesresistent is circa 50%, rhizoctonia resistent circa 40% en rhizomanie 10%. De grootste rassen zijn onveranderd Tessilia KWS, Leontina KWS en Annemartha KWS.
Het areaal suikerbieten in 2023 lijkt licht te stijgen.


Door vorst aangetaste bieten aan de voet van een bietenhoop. Deze bieten zijn niet verwerkbaar en moeten uit de partij worden verwijderd voordat deze kan worden opgeladen