Campagne gestart

27 september 2023

Vorige week woensdag 20 september zijn beide fabrieken opgestart. Door verschillende oorzaken is de verwerking in de eerste week niet volgens plan verlopen. De aanvoer in de eerste week is in voornamelijk de kleigebieden gestart en heeft enkele dagen vertraging in afname opgelopen.

Op het ledenportaal is voor de bietentelers ondanks de vertraging de gereedligdatum vooralsnog ongewijzigd. In de premieperiode wordt de gereedligdatum niet herrekend omdat de premies zijn vastgesteld en aan deze datum zijn gekoppeld. Vanaf 6 oktober, na afsluiting van de premieperiode, wordt de actuele gereedligdatum op het ledenportaal dagelijks herrekend. In overleg met de buitendienst kunnen telers in de premieperiode het uiterlijke rooimoment afspreken. Loonwerkers zijn geïnformeerd over de latere afname.

In de eerste week is het suikergehalte gemiddeld 15,0% en het tarrapercentage 8,6%. Door het koude en late voorjaar, matige zomer, natte juli en augustus en de late zomerse periode ontwikkelt de biet zich meer op wortelgroei en minder op suikergehalte. De eerste signalen over de wortelopbrengsten zijn goed en het suikergehalte is lager dan voorgaande jaren. De goede oogstomstandigheden zorgen voor lage tarracijfers. Vanuit de buurlanden horen wij gelijkwaardige resultaten. Na een paar weken campagne komt een beter beeld over de suikeropbrengsten.