Bietenoogst van start

08 september 2022

De kalkovens van beide suikerfabrieken zijn deze week aangestoken. De eerste bieten voor de nieuwe campagne die, 13 september start, zijn gerooid.
Verwachting is dat vele instraling, de droogte en nog goede bladgezondheid tot hogere suikergehaltes bij de start van de campagne gaan leiden.
Ondanks het nog relatief gezonde bladapparaat kan aantasting van cercospora snel uitbreiden. Daarom is recent nog een extra bladschimmelwaarschuwing verstuurd.
De NVWA geeft aan dat de vogelgriepsituatie zorgelijk is. Advies is om geen bieten op in opslag te leggen nabij pluimveestallen.

Op de Groninger klei is deze week een bijeenkomst voor optimale rooikwaliteit en behoud van bodemstructuur gehouden.
Vrijdag 9 september wordt in Lelystad de Innovatiedag bodem georganiseerd.