Bieten zaaien nagenoeg afgerond

24 mei 2023

Op de laatste percelen, in met name Oost-Brabant en Gelderland na, is het zaaien van bieten afgerond, ruim 99% van het areaal is ingezaaid. Tot op heden is 400 hectare overgezaaid, dit hoofdzakelijk door korstvorming (25%), slakkenvraat (25%), emelten (20%) en diverse overige oorzaken. Deze week is de derde bladluiswaarschuwing verzonden voor de gebieden Noord-Holland en de Noordoostpolder. Advies is percelen wekelijks te controleren op aanwezigheid van groene luizen en bij overschrijding van de schadedrempel een bestrijding uit te voeren. Ook wordt in bieten aantasting door tripsen, aardvlooien en bovengrondse springstaarten waargenomen, bestrijding van deze insecten is echter zelden rendabel.

Demodagen Cosun Onkruid Platforms
Op vier locaties in Nederland liggen Cosun Onkruid Platforms waarbij verschillende technieken van geïntegreerde onkruidbeheersing worden gedemonstreerd in suikerbieten en cichorei. De komende weken worden op deze locaties demodagen georganiseerd. Bezoekers kunnen op twee locaties een verlengingspunt behalen voor de licentie gewasbescherming. Telers ontvangen hiervoor separaat uitnodigingen. Kijk voor meer informatie op Groeikracht Cosun Onkruid Platforms – Groeikracht

Platform Datum demodag
Noordoost: Nieuw Balinge Vrijdag 2 juni
Midden/Noordwest: Zeewolde Donderdag 8 juni
Zuidwest: Oostdijk Dinsdag 13 juni
Zuidoost: Deurne/Neerkant Woensdag 14 juni